Termíny - přidat do oblíbených
04.06.21 - 18.06.2121JTO0164964 990 KčPřidat

Indonésie, Sulawesi - Starodávnou Jávou až na ostrovy duchů - Sulawesi - Tanah Toraja

Náročnost 1 letecky bus trajekt - lodní doprava hotel snidane TIP CK Poznání

Navštívíte nejlidnatější ostrov Indonésie- Jávu i s jejím rozvíjejícím se velkoměstem Jakartou, poté uvidíte jedny z největších chrámových komplexů světa- Borobudur a Prambanan. Poté se přesunete na ostrov Celebes a jeho krásné tropické přírody.


Úvod:

Vydejte se s námi na kulturní a přírodní exotickou cestu po dvou ostrovech Indonésie. Jáva nás uvítá hlasy muezínů svolávajících muslimy k modlitbám, aby nám hluboko v džungli odhalila kulturní skvosty v podobě buddhistických a hinduistických center zapsaných ne seznamu UNESCO na úpatí činné sopky Merapi. Znovu objevený Borobudur symbolizující posvátnou horu Meru, která je pokryta přes tři tisíce reliéfy buddhistického života, nad kterými medituje okolo čtyř set soch Buddhů. Hinduistický Prambanan je zasvěcen třem hlavním bohům a jejím dopravním prostředkům, neznámější je Garuda, na půl člověk, na půl pták, jehož název nese i hlavní indonéská letecká společnost. Neopomineme ani město Yogyakarta s nádherným sultánským palácem, muzei a místy, kde se sultán se svými manželkami oddával „odpočinku a radostem života“. Na ostrově kávy a kakaa započneme naši trasu u obávaných pirátů a stavitelů lodí. Zašnorchlujeme si na korálových ostrovech s průzračně čistou vodou a vyrazíme do vnitrozemí za národy, které stále lpí na svých kulturních a náboženských zvycích. Hluboko v Sulaweských horách žijí kmeny „lovců lebek“. Jejich kulty a tradice jsou natolik bizardní, že se leckdy vrátíme do středověku, ne-li do doby kamenné. Torajové jsou proslulí bojovníci, mistrně ovládající flusačky. Přijmeme jejich pozvání a zažijeme některou z jejich pestrých slavností spojených s cyklem života a tradičním proléváním krve, v dnešní době ne už lidské, ale zvířecí, která má za cíl usmířit živé s duchy zemřelých. Ne nadarmo se proto Sulawesi, nebo-li Celebesu, nazývá ostrovem duchů. Přespáním v tradičním dřevěném domě na kůlech uprostřed džungle završíme naši návštěvu u Torajů. Je spousta věcí a zážitků, které se dají popsat, tohle se však musí vidět na vlastní oči. Provází Marek Bejr.

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
04.06.21 - 18.06.21 21JTO01649 64 990 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Program zájezdu

 • 1. - 2.den: odlet z ČR do Indonésie, do hlavního města JAKARTA. Letecký přesun do YOGYAKARTY, ubytování v centru města.
 • 3. den: snídaně, prohlídka centra javánské kultury YOGYAKARTY ležící mezi činnou sopkou Merapi a zrádnými „Jižními moři“. Navštívíme staré město KRATON s komplexem zdobených pavilonů a paláců - Sultánský palác. V těsné blízkosti se dále nachází odpočinkové místo sultánské rodiny s bazénky a odpočinkovými pavilony TAMAN SARI známé též jako „vodní hrad“. Zajdeme i na vyhlášený rušný PTAČÍ TRH.
 • 4. den: snídaně, výlet za kulturním dědictvím Střední Jávy nás zavede k největšímu buddhistickému chrámu na světě BOROBUDUR (UNESCO), jehož počátky sahají do 8. století. Takřka tisíc let zůstal chrám v zapomnění, až teprve v roce 1815 ho „objevili“ Angličané. Stupňovitá pyramida, na jejímž vrcholku se nachází 73 stúp se sochami buddhů. Na Prambananské planině se nachází hinduistický chrámový komplex PRAMBANAN (UNESCO) z 9. století. sestávající celkem ze šesti hlavních chrámů zasvěcených hlavním božstvům, a z 224 menších chrámků. Pokud nám počasí a rozhled dovolí, zastavíme se na krátko na vyhlídkovém místě, odkud spatříme majestátnou sopku MERAPI (2 910 m). Odjezd zpět na ubytování do Jogji.
 • 5. den: snídaně, odlet z Yogyakarty na ostrov SULAWESI do hlavního města MAKASSAR. Po příletu odjedeme pronajatým busem na nejjižnější cíp ostrova do oblasti BIRA na ubytování, kde po staletí žili obávaní piráti Jižních moří a nejlepší stavitelé lodí „phinisli“.
 • 6. den: snídaně, loďkou odplujeme na korálový ostrov LIUKANG s barevným podmořským životem a plný ryb a korálů. Zašnorchlujeme si v průzračném moři či zarelaxujeme na místní pláži. Odpolední odplutí zpět na ubytování, možnost podvečerní návštěvy trhu.
 • 7. den: snídaně, odjezd přes četné plantáže palmového cukru do sídelního města království Wajo do SENKANGU ležícího na břehu mělkého jezera TEMPE, kterým proplujeme na loďce a poznáme plovoucí rybářské vesničky postavené na tomto jezeře, které zároveň funguje jako ptačí rezervace. Ubytování v oblasti.
 • 8. den: snídaně, návštěva výrobny senkangského hedvábí s kostkovanými nebo klikatými motivy, které jsou oblíbené u kmene BUGIJŮ. Odpoledne přesun do centrálního horského Sulawesi, k tajemným kmenům TORAJŮ v oblasti města RANTEPAA, kde se ubytujeme.
 • 9. den: snídaně, celodenní výlet po oblasti kmene Torajů - typická vesnička LEMO s domky se střechami v podobě buvolích rohů. Kousek od osady se nachází skalní hrobky s množstvím fotogenických figur TAU-TAU zpodobňujících zemřelého. V SUYANĚ navštívíme tzv. STROMOVÝ HROB - do kmenu starého, posvátného stromu jsou pohřbívány děti. Nezapomeneme ani na jeskynní hroby TAMPANG s množstvím lebek a obřadních rakví. Zpět do města na ubytování.
 • 10. den: snídaně, vyrážíme opět do krajiny obávaných „LOVCŮ LEBEK“, ale tentokrát s nenáročným trekingem v krajině Torajů. Celou krajinu budeme mít jako na dlani, navštívíme četné vesničky, rýžová políčka, hřbitovy a jiné zajímavosti. Aby nebylo dobrodružství málo, přespíme u domorodců v některé z torajských vesniček - na vlastní kůži tak poznáte typický život dnešních Torajů vyznávajících animistickou víru ALUK TODOLO, neboli cestu předků. Ulehat budete v podivuhodném domě TONGKONAN místního náčelníka, o čemž budou vypovídat četné lebky obětních buvolů a jiných zvířat.
 • 11. den: dokončení programu v krajině RANTEPAA - tajemné megality o výšce až 4 m. Třešničkou na dortu v oblasti TANAH TORAJA bude návštěva slavnosti, při které jsou obětována prasata a buvoli. Na slavnosti budeme čestnými hosty. Nocleh v „civilizaci“ ve městě.
 • 12. den: snídaně, odjezd ke hlavnímu městu ostrova SULAWESI - MAKASSAR. Cestou zastávka na oběd u zálivu města PAREPARE, ochutnáme místní specialitu - pečenou kačenu. Příjezd na hotel, krátká procházka po městské promenádě na břehu Floreského moře.
 • 13. den: snídaně, odjezd do starého přístavu a odplutí na některý z korálových ostrovů souostroví SPEERMONDE. Pro nás je nejoblíbenější klidný ostrůvek SAMALONA, který je asi 200 m dlouhý a 80 m široký. V mělkých vodách je velké množství ryb vč. obávaných perutýnů, barevných klaunů schovávající se v žahavých mořských sasankách či obrovských zév, které možná ve svém nitru mají perlu. Koupání a relaxace na ostrově, odpolední odplutí zpět a dokončení prohlídky města. Návštěva staré holandské pevnosti FORT ROTTERDAM.
 • 14. den: snídaně, v případě dostatku času poslední nákupy a odlet ze SULAWESI na JÁVU, odkud odletíme do Evropy.
 • 15. den: přílet do ČR.
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Jakarta vč. let. tax a poplatků max. 21 000 Kč, vnitrostátní letenka do Yogyakarty, Makassaru a Jakarty vč. let. tax a poplatků cca 7 000 Kč, 11x ubytování ve 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením se snídaní, 1x ubytování v tradičním domě u místních domorodců (vícelůžkové pokoje) bez sociálního zařízení se snídaní, doprava (taxi, mikrobus, loď), 1x společný oběd na Sulawesi (pečená kachna), místní průvodce, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: strava, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 500 Kč (nelze 10. den u domorodců), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 825 Kč, do 80 000 Kč za 1 425 Kč.

Příplatky a slevy


 • příplatek za 1 lůžkový pokoj - 6 500 Kč
 • příplatek za neobsazené lůžko - 6 500 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Svět - 825 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 80 000 Kč-turista-Svět - 1 425 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Indonésie Indonésie
Sulawesi Sulawesi
Celebes Celebes
Typ zájezduLETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.
Zájezdy do destinací
Indonésie - zájezdy
Sulawesi - zájezdy
Celebes - zájezdyQrCode image

TOPlist