Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky - 2024/25 - CK Poznání
8denní zájezd
  Náročnost 1
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Zveme vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys) a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu.

Termíny a ceny

Termín 01.06. - 08.06.24 sobota - sobota
uzavřeno
Kód termínu 24ADL01130
Cena
33 490 Kč
cena za 8 dní
Termín 06.07. - 13.07.24 sobota - sobota
VYPRODÁNO, GARANCE ODJEZDU, průvodce: V. Haklová
Kód termínu 24ADL01131
Cena
34 990 Kč
cena za 8 dní
Termín 31.08. - 07.09.24 sobota - sobota
na ověření letu, GARANCE ODJEZDU, průvodce: V. Haklová
Kód termínu 24ADL01132
Cena
34 990 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR do Tirany, transfer na ubytování do hotelu.
2. den: dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou MURADIA, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Hrad KANINE s panoramatickým výhledem na město. Fakultativně možnost návštěvy laguny Narta a kláštera Zvërnec (cca 5 EUR/os.) nebo antické lokality Orikum (cca 5 EUR/os.).
3. den: výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního "bílého města" s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE, a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.
4. den: výlet místními mikrobusy (cca 20 EUR, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant BORSH se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Na zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátká zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do hotelu.
5. den: dopoledne turistika v národním parku v Lllogarském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií, případně procházka do "Caesarovy soutěsky". V okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. Odpoledne koupání v moři.
6. den: zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.
7. den: fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25-30 EUR) z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi, plavba okolo jeskyně piráta HAXHI ALIU, skalní útes GRAMA, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného polostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakultativního výletu mikrobusem (cena cca 20-25 EUR, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.
8. den: transfer na letiště v Tiraně, odlet do ČR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Tirana vč. let. tax a poplatku v max. výši 11 500 Kč, transfer z/na letiště, 7x ubytování v ****hotelu ve 2 lůžkových pokojích, 6x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje". Vstupy cca 3000 ALL, výlety mikrobusy a lodí cca 55 EUR na osobu
  • 1 lůžkový pokoj 6 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 560 Kč

Podobné zájezdy

Recenze

M
K. M.    Plzeň
85%
Ubytování výborné, program dobrý, ale bylo takové horko, že si to člověk pořádně neužil. Nejlépe hodnotím výlet lodí a koupání v jeskyni.
   
Klientský servis
   
Program zájezdu
   
Doprava
   
Ubytování a stravování
   
Hlavní průvodce
14. 07 2024
I.    Mariánské Lázně
100%
Skvělá průvodkyně
   
Klientský servis
   
Program zájezdu
   
Doprava
   
Ubytování a stravování
   
Hlavní průvodce
13. 07 2024