Na kole od jihu k severu Skotska - West Highland Way - stan - 2024/25 - CK Poznání
Skotsko - Loch Lomond

Na kole od jihu k severu Skotska - West Highland Way - stan

  Náročnost 2.5
vlastní stravavlastní vlastní stany ubytovánívlastní stany autokarem dopravaautokarem
Na kole od jihu k severu Skotska - West Highland Way - stan
Čeká vás 400 km dlouhá cyklotrasa nejkrásnějšími partiemi Skotské vysočiny. Trasy jsou vedeny po značených stezkách, bývalých železničních tratích, vojenských cestách i po nefrekventovaných asfaltových silničkách. V některých částech naší etapy se však nevyhneme státní silnici. Nezoufejte, záhy zjistíte, že skotští řidiči jsou daleko ohleduplnější, což učiní naše putování jednodušším. Zájezd je pořádán souběžně s pěší variantou. V případě špatného počasí, popř. nedostatku sil, můžete kolo vynechat a absolvovat turistickou část programu. Oba zájezdy se podstatně odlišují od jiných poznávacích a cyklistických zájezdů tím, že skutečně Skotsko projdeme a projedeme volnou krajinou a dostaneme se i do míst, která se běžně nenavštěvují. Nevynecháme ani to podstatné ze Skotska, např. jezero Loch Lomond, výstup na Ben Nevis či návštěvu palírny pravé skotské whisky. Cyklistické cesty sledují dálkovou národní trasu West Highland Way. Díky kolu však poznáme daleko větší část Skotska než náš turista. V závěru našeho programu navštívíme skotsko-anglické pomezí, kde budeme moci obdivovat římské opevnění zapsané na seznamu UNESCO.Takřka ideální lokality ubytování, byť nižší a často jediné dostupné úrovně, nám umožní navštívit co nejvíce vyhlášených míst proslulé skotské vysočiny. Na základě předchozích zkušeností je ubytování zajištěno částečně ve stanech, částečně v jednoduchých vícelůžkových hostelech (zpravidla v Glasgow a Oxfordu).

Poznámka: Při nedostatečné naplněnosti bude mít zájezd společnou dopravu s pěší variantou zájezdu, která je koncipovaná tak, že si obě skupiny nebudou navzájem překážet. SVOZ U CYKLOVARIANTY ZÁJEZDU NENÍ MOŽNÝ.
Aneta
Garant zájezdu
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Program zájezdu

1. den: odpoledne odjezd z ČR, přesun do Belgie.
2. den: příjezd do města BRUGGY, cyklistická prohlídka města, podél říčních kanálů malebnou belgickou krajinou do přímořského letoviska u přírodní rezervace HET ZWIN poblíž holandských hranic, zpět k autobusu, nočním trajektem do Anglie. (cca 50 km)
3. den: cesta na sever, ráno příjezd do oblasti GLASGOW. V dopoledních hodinách prohlídka palírny skotské whisky GLENGOYNE, odjezd na ubytování nedaleko GLASGOW, procházka po městě, večeře na ubytování (2 noci na stejném místě).
4. den: začínáme naši cestu po WEST HIGHLAND WAY v MILNGAVIE, směrem na DRYMEN, ale odbočíme do BALLOCHU, podél řeky LEVEN do DUMBARTONU ke stejnojmennému a nejstaršímu písemně doloženému hradu v Británii s výhledem na mořský záliv FIRTH OF CLYDE, zpět do BALLOCHU, autobusem zpět do GLASGOW na ubytování (cca 55km).
5. den: trasa podél západního pobřeží a jednoho z nejhezčích jezer Skotska LOCH LOMOND, přes malebnou obci LUSS s cílem u elektrárny (možnost ukončení cykloturistiky). Trasu lze prodloužit odbočkou do údolí DOUGLAS kolem jezera LOCH LONG (15 km) a dále přes městečko ARROCH a kolem přečerpávací elektrárny zpět k LOCH LOMOND. Ubytování na farmě (2 noci na stejném místě), bus parkuje cca 300 m od farmy (55 km).
6. den: královská okružní etapa nás zavede do "srdce Skotska", oblasti BEN LAWERS a pohádkového jezera LOCH TAY. Z rybářské vesničky KILLIN vystoupáme do sedla pod vrcholem Ben Lawer s úžasným výhledem na jezero i do údolí GLEN LYON, do kterého sjedeme. Jedinečnou horskou krajinou pod majestátnými vrcholy budeme klesat údolím s pasoucími se ovečkami a divokými jeleny opět k jezeru LOCH TAY, které objedeme po jeho hornatější jižní straně (s jedinečnými výhledy na jezero a okolní krajinu) zpět do Killinu (80 km). Možnost kratší varianty - okružní cestou okolo jezera Tay (60 km).
7. den: od kamenného mostu v BRIDGE OF ORCHY k jezeru LOCH TULLA, po staré vojenské cestě do vřesovišť a rašelinišť RANNOCH MOOR. Za King´s House Hotel se otevírají výhledy na GRAMPIAN MOUNTAINS a GLENCOE HILLS. Sjezd údolím GLEN COE, nad kterým ční majestátný Buachaille Etive Mòr, až k mořskému zálivu LOCH LEVEN a dále na ubytování v KINLOCHLEVEN (2-3 noci na stejném místě) (50 km).
8. den: po stoupající silničce vyšlapeme do nádherné pusté krajiny typické pro Skotskou vysočinu. V závěru novými lesními porosty (chvilku potlačíme kola), které nás dovedou na hřeben nad údolím GLEN NEVIS s výhledem na horu BEN NEVIS (1 344 m n. m.). Sjezd do údolí do turistického střediska a města FORT WILLIAM, potom pojedeme podél KALEDONSKÉHO KANÁLU až ke COMMANDOS MEMORIAL, tiše strážícího vrchol nejvyšší hory Skotska, autobusem zpět na ubytování (50 km).
9. den: volný program a odpočinkový den ve Fort William, nebo výstup na nejvyšší horu Velké Británie BEN NEVIS (20 km). Pro zájemce o cyklo možnost celodenní trasy k jezeru LOCH NESS, nebo k viaduktu GLENFINNAN.
10. den: odjezd na jih. Zastávka u GREENHEAD s procházkou u HADRIÁNOVA VALU - památka z doby, kdy byla Británie obsazena Římany. Přejezd přes Anglii. Večer ubytování.
11. - 12. den: lehká cyklistika v okolí OXFORDU podél TEMŽE (25 km). Individuální prohlídka univerzitního města. Večer trajektem do Francie, přejezd přes Německo do ČR.

Stravování: vlastní

vlastní, možnost dokoupení 7x česká polopenze.

Ubytování: vlastní stany

8x nocleh ve vlastních stanech v kempech a na farmách nebo ve vícelůžkových pokojích v hostelech.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (5 000 km) s cyklovlekem, trajekt do Anglie a zpět, 8x nocleh ve vlastních stanech v kempech a na farmách nebo ve vícelůžkových pokojích v hostelech, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 7x česká polopenze 4 300 Kč (začíná 3. den večeří a končí 10. den snídaní), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 840 Kč

Podobné zájezdy