Velká Británie, Skotsko - Nejkrásnější místa Skotska a ostrov Skye (letecky) - 2024/25 - CK Poznání
B_PU_64_B_01_P_Kapickova

Velká Británie, Skotsko - Nejkrásnější místa Skotska a ostrov Skye (letecky)

8denní zájezd
  Náročnost 1
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Velká Británie, Skotsko - Nejkrásnější místa Skotska a ostrov Skye (letecky)
Jeden z nejúspěšnějších zájezdů za poznáním rozmanité skotské krajiny. Čekají nás travnaté kopce oblasti Borders, strhující scenérie Highlands, odlehlá horská údolí, jezera, vřes, historická města a romantické hrady, vypínající se na ostrovech nebo u jezer. Ochutnáme i pravou skotskou whisky, budeme pátrat po lochnesské příšeře, obdivovat folklór země a úchvatný ostrov Skye, divoké scenérie, útes Kilt Rock - to je Skotsko!

Termíny a ceny

Termín 09.08. - 16.08.24 pátek - pátek
VYPRODÁNO
Kód termínu 24NMS14608
Cena
43 990 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: odlet s průvodcem z Prahy do EDINBURGHU, transfer na ubytování do hotelu. Odpoledne pěší prohlídka města s průvodcem. Procházka po Royal Mile, Princess Street, návštěva impozantního hradu EDINBURGH CASTLE s korunovačními klenoty, možnost nákupů nebo výstup na vyhlídkový bod Calton Hill.
2. den: nejnavštěvovanější skotské město EDINBURGH, prohlídka královské jachty Britannia, návštěva skotského parlamentu nebo osobní volno. Den zakončíme návštěvou Rosslynské kaple (známé z filmu Šifra mistra Leonarda). Zastávka u strhujících mostů Firth of Forth Bridges.
3. den: ráno zastávka u jediného rotačního lodního výtahu tohoto typu na světě FALKIRK WHEEL, nacházejícího se nedaleko města Falkirk. Návštěva královského hradu STIRLING, který se tyčí vysoko na skále a po staletí vévodil skotským dějinám, z historického hlediska patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku. Přesuneme se na druhou stranu Stirlingu k Wallace Monument, rozhledna s expozicí o skotské historii i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka po nejstarším univerzitním městě Skotska ST. ANDREWS, které je považováno za "domov golfu" a na zdejší univerzitě studoval i princ William.
4. den: Budeme projíždět typicky skotskou krajinou územím Highlands, cestou navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu BLAIR ATHOLL, prohlídka zámku Blair Castle a přilehlých zahrad, sídlo rodu Murray, vévodů z Athollu. Exkurze s ochutnávkou v jedné z proslulých palíren whisky. Přes pohoří Grampian Mountains a kolem několika jezer přijedeme k vyhlídce na údolí GREAT GLEN u vesnice Spean Bridge a dále k nejfotografovanějšímu hradu Skotska EILEAN DONAN, krátká zastávka, odjezd na ubytování na ostrov Skye.
5. den: celodenní výlet po legendami opředeném ostrově SKYE, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit. Navštívíme nejstarší rodové sídlo Skotska hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy Flag. Přejezd po pobřeží poloostrova Trotternish, zastávka u KILT ROCK, útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Hlavní město ostrova, atraktivní rybářský přístav PORTREE s malebnou řadou barevných domů na pobřeží. Večer návrat na ubytování.
6. den: nejznámější jezero Skotska LOCH NESS, zastavíme v malebném městečku FORT AUGUSTUS, fakultativně výlet lodí po jezeře Loch Ness, prohlídka zdymadel Kaledonského kanálu. Milovníky přírody nadchne Skotská vysočina. Údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie Ben Nevis (1 344 m n.m. ), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range. Přejezd ke známému skotskému železničnímu viaduktu GLENFINNAN VIADUCT, který je dokonce vyobrazen na skotské desetilibrovce, lehký pěší výstup. Jedno z nejkrásnějších údolí Skotska GLEN COE, při dobrém počasí procházka v nádherné přírodě. Ubytování v okolí.
7. den: návštěva zahrad ARDKINGLASS, ve kterých rostou jedny z největších stromů v celé Velké Británii. Přejezd do vesničky LUSS, která patří k nejhezčím vesnicím v Lowlands, neobyčejně pitoreskními domky na břehu jezera Loch Lomond v Národním parku Trossachs. Odpoledne město GLASGOW, návštěva botanické zahrady, procházka po areálu univerzity. Budeme mít i možnost přejezdu metrem s nejmenším průměrem tunelu na světě ke stadionu FC Glasgow Rangers. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.
8. den: Transfer na letiště dle let. řádu, odlet do Prahy.

Ubytování: hotel

7x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha – Edinburgh vč. let. tax a poplatků v max. výši 7 300 Kč, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídaně, 1x večeře, doprava minibusem (autokarem) po Skotsku, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk.pokoj 10900 Kč (na vyžádání v CK),
  • odbavené zavazadlo 20 kg dle podmínek let. společnosti 1200 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 tis. 600 Kč. Navýšení pojištění storna zájezdu do 80 tis. 750 Kč,Vstupy níže uvedené je nutné předem závazně rezervovat při objednání zájezdu: Edinburgh castle cca 22 GBP, Královská jachta Britannia cca 21 GBP, Hrad Stirling cca 20 GBP
  • Skye – hrad Dunvegan cca 18 GBP ,Rosslynská kaple cca 11 GBP, Blair castle cca 18 GBP

Podobné zájezdy