Jógový týden v Italském Tibetu - LIVIGNO - 2024/25 - CK Poznání
  Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel *** ubytováníhotel *** autokarem dopravaautokarem
Tento zájezd je zaměřen na kombinaci jógy a turistiky. Náš hotel leží v srdci kouzelného údolí, ve městečku Livigno, které je obklopené z jedné strany italskými třítisícovkami a na straně druhé švýcarskými velikány. Hotel má opravdu luxusní relaxační zónu s vířivkami, saunami, odpočinkovými místnostmi a bazénem jak vnitřním, tak i venkovním, odkud je nádherný výhled do údolí na městečko Livigno. Právě v těchto prostorách budeme cvičit každý den jógu na protažení a uvolnění mysli. Cvičení bude doplněno i možnostmi turistiky tohoto výjimečného kraje - tzv. Italského Tibetu, který se rozkládá v bezcelní zóně mezi Itálií a Švýcarskem. Hned při příjezdu poznáte, proč údolí dostalo tento název. Nacházejí se zde 2-3 lanovky, které využijeme k výjezdu na hřeben hor, odkud podnikneme túry s možností výstupu až do výšky přes 3 000 m n. m. Na konci zájezdu je možné fakultativně podniknout cestu vlakem na trase vlaku Bernina Express ze švýcarské Pontrasiny do Poschiava, během které uvidíte nádherné panorama Gruppo di Bernina.
Provází a cvičí Veronika Haklová – jógu cvičí již 10 let, je lektorem FISAF a provozuje Yogalab Pardubice.

Poznámka: Tento zájezd je pořádán spolu se zájezdem Pohodový týden v Alpách - Itálie, Švýcarsko - Italský Tibet - Livigno.

Poznámka II: Dětské ceny platí pouze za doprovodu 2 dospělých.
Nikola
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách do Itálie přes Švýcarsko.
2. den: příjezd do LIVIGNA, dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu a poté jen pár metrů na lanovku na MOTTOLINO. Výjezd lanovkou pod MONTE DELLA NEVE (2 785 m), odkud jsou jedinečné výhledy, lehká procházka do průsmyku EIRA a místním busem či pěšky zpět do hotelu. Možnost i prodloužení turistiky po cestě č.115 až k salaši, kde je možné ochutnat vynikající sýry. Večerní jóga s Veronikou. Večeře.
3. den: snídaně, ranní jóga s Veronikou, busem k lanovce CAROSELLO 3000, výjezd lanovkou do výšky 2 798 m a odtud více možností jedinečných túr dle schopností. Od horní stanice po hřebeni na VETTA BLESACCIA až k restauraci COSTACCIA (2 368 m), poté zpět k horní stanici lanovky stejnou cestou, sjezd lanovkou do hotelu. Možnost absolvování i turistiky přes údolí VAL FEDERIA a tímto údolím až k hotelu se zastávkou na salaši ALPE FEDERIA, kde při troše štěstí pozorovat i sviště (tuto variantu lze i opačně). Večerní jóga s Veronikou. Večeře.
4. den: snídaně, ranní jóga s Veronikou, odjezd busem do švýcarské BERNINY, odtud lanovkou na DIAVOLEZZU (2 973 m), krátký výstup na MONT PERS (3 207 m), odkud jsou fantastické výhledy na PIZ BERNIA, zpět k horní stanici a lanovkou zpět do údolí. Údolní cestou k jezeru LAGO BIANCO až k busu. Odpoledne odjezd do hotelu. Večerní jóga s Veronikou. Večeře.
5. den: snídaně, ranní jóga s Veronikou odjezd busem do průsmyku PASSO FORCOLA (2 315 m), který je zároveň hraničním přechodem mezi Itálií a Švýcarskem. Od busu procházka údolím VALLE DELLE FORCOLA až na začátek Livigna, do hotelu pěšky nebo lze využít místní bus. do průsmyku PASSO STRETTA, poté k jedinečnému jezeru LAGO DEL MONTE (2 606 m), kde se otevírají nové pohledy na štíty místních velikánů a pěšky na začátek LIVIGNA, odkud lze odjet místním busem (zdarma) až do hotelu. Večerní jóga s Veronikou. Večeře.
6. den: snídaně, ranní jóga s Veronikou. Výjezd autobusem mezi sedla TREPALLE a PASSO DI FOSCAGNO a údolím VAL PILA k jezeru Lago di Livigno až do hotelu. Pokud chcete větší turistiku, nabízí se možnost absolvovat tento den i jednu z nejkrásnějších tras v okolí Livigna s druhým turistickým průvodcem průsmykem PASSO TRELA ke kouzelnému jezeru LAGO DI S. GIACOMO DI FRAELE (1 958 m) a poté zpět přes sedlo PASSO DI ALPISELLA k břehům jezera LAGO DI LIVIGNO, kde se můžeme občerstvit a pak již pohodlně do hotelu (lze využít i místní bus zdarma). Večerní jóga s Veronikou. Večeře.
7. den: snídaně, ranní jóga s Veronikou dopolední vyklizení pokojů, odjezd do švýcarského POSCHIAVO či italského TIRANA, fakultativně přestup na vlak jedoucí po trase po vlaku BERNINA EXPRESS a odjezd do PONTRESINA s nádhernými výhledy na tento kouzelný kraj (hlavně kolem bílého jezera LAGO BIANCO), busem do ST. MORITZ, krátká prohlídka vyhlášeného zimního střediska, poté odjezd busem do ČR.
8. den: příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • 5x nocleh, 5 dnů jógy, 6x snídaně, 5x večeře, doprava klimatizovaným autobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění na horskou turistiku a připojištění stornopoplatků 560 Kč, jízdenka na vlak na trati Bernina Express 550 Kč

Podobné zájezdy