Pohodový týden v Ománu - Probouzející se Perla Arábie - 2024/25 - CK Poznání
11denní zájezd
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Pohodový týden v Ománu - Probouzející se Perla Arábie
Sultanát Omán je přátelskou a pohostinnou zemí, jednou z nejbezpečnějších na světě. Jedná se o moderní muslimskou zemi, tolerantní k ostatním náboženstvím, která zároveň ctí své tradice. Za osvícené vlády sultána Kábuse se Omán otevřel i turistům a může tak nabídnout turistům ochutnávku pravé orientální atmosféry, která jako by vystoupila z pohádek tisíc a jedné noci královny Šeherezád. Rozlohou je Omán asi čtyřikrát větší než Česká republika, polovina z jejích 5 milionů obyvatel jsou nearabsky hovořící. I když převážnou část povrchu pokrývají písečné nebo kamenité pouště, krajina ukrývá úchvatné přírodní scenérie, zejména v horách. Vrcholky rozlehlého nejvyššího pohoří Al-Hajar dosahují tři tisíce metrů, vápencové plošiny až dvou tisíc. Na úbočí hor jsou roztroušené malebné vesničky se starobylými domy, obklopené zelení palmových hájů a sadů. Pohoří je protkáno řadou značených cest od jednodušších po vysokohorské treky a ferraty.
V horách poznáme nejvýznamnější města, Nizwu (hlavní město ve středověku) a Bahlu, známou výrobou keramiky. Oběma vévodí mohutné zachovalé pevnosti z 12 a 17.století, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. Na půldenních pěších výletech uvnitř hor si užijeme úchvatné výhledy, projdeme úrodnou krajinou i opuštěnými hliněnými vesnicemi. Nebude chybět ani slavná balkónová cesta vedoucí po úbočí Velkého ománského kaňonu. Navštívíme i místní vesnické trhy a budeme obdivovat majestátní hrad Jabrin. Cestou k pobřeží nás čeká nejslavnější údolí, wádí, s říčkami, které mají dostatek vody po celý rok a jejich jezírka i tůně vybízejí ke koupání. Na pobřeží bude čas k relaxaci a k seznámení s mořem. Posledním bodem programu bude návštěva hlavního města, Muscatu, jak moderní části (mešita, sultánův palác, opera), ale i staré části, především tržiště se svou neopakovatelnou atmosférou, vůní koření, kadidla. Určitě ochutnáme i skvělou arabskou kuchyni a kávu s kardamonem nebo mátovou limonádu s citrónem.
Aneta
Garant zájezdu
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 07.03. - 17.03.24 čtvrtek - neděle
Kód termínu 24OMM02601
Cena
74 990 Kč
cena za 11 dní
Termín 07.11. - 17.11.24 čtvrtek - neděle
Poslední volná místa, Garance odletu, průvodce: E. Červená
Kód termínu 24OMM02602
Cena
74 990 Kč
cena za 11 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Ománu.
2. den: přílet do Muscatu, přejezd podél hor na ubytování do Nizwy, večeře.
3. den: po snídani prohlídka Nizwy, jedním z nejstarších měst Ománu, v 6. a 7.století hlavní město. I v současnosti důležité středisko islámu a vzdělanosti s mnoha mešitami a historickými domy. Návštěva trhu, prohlídka pevnosti, z jejíž 40 m vysoké věže je nádherný výhled na pohoří Hajar, procházka k ukázce starobylého systému zavodňování prostřednictvím kanálů, falaj. Přejezd do horské vesnice Al Aqur ve výšce téměř 2000 m, výlet starými stezkami třemi vesnicemi, obklopenými sady a palmovými háji, pěkné výhledy do wádí Muhaydin, naleziště fosilií korálů. Návrat do hotelu, večeře.
4. den: po snídani přejezd do městečka Bahla, se zachovalými hradbami v délce 7 km. Obklopené zelenými oázami je proslulým střediskem výroby keramiky. Návštěva pevnosti se zachovalými místnostmi (lázně, čajovna, mešita, audienční sál). Přejezd do horských městeček Al Hamra a Misfat s mnoha terasovitými políčky a zachovalými dvou až třípatrovými domy z hlíny, odtud pěšky starou oslí stezkou v západním pohoří Hajaru. Možnost výstupu k opuštěným vesnicím s rozhledem. Návrat do hotelu, večeře.
5. den: po snídani do Jabrinu, návštěva hradu, jednoho z nejmalebnějších míst Ománu. Postaven v 17.století imámem Bil Arabem a stal se důležitým centrem vzdělání (astrologie, medicína, islámské právo). Zachovalé nástěnné malby, jemná řezba, arabská kaligrafie. Přejezd do Al Khitaym, odtud po tzv. balkonové cestě po úbočí Ománského velkého kaňonu. Nevšední zážitek uprostřed příkrých, vysokých skal. Návrat do hotelu, večeře.
6. den: po snídani přejezd do pouště Wahiba, kde přenocujeme v beduínském kempu. Cestou se zastavíme u nejznámějšího wádí, Bani Chalid a projdeme se kolem skalnatého koryta říčky s mnoha jezírky a tůňkami s tyrkysovou vodou, kde se osvěžíme. Po ubytování v pouštním kempu bude možnost 2hodinové projížďky terénními auty po dunách. Večer po večeři budeme obdivovat západ slunce.
7. den: po snídani přejezd do městečka Sur, známého obchodního střediska již v 9.století, proslulé výrobou dřevěných lodí, zejména plachetnic. Prohlídka továrny na výrobu plachetnic, kde se vyrábí lodě pro jordánského krále či šejkové a sultáni okolních zemí. Přejezd na ubytování do Muscatu **** hotelu u pláže, večeře.
8. den: po snídani procházka historickou i moderní částí města, návštěva slavné mešity, ukázky moderní arabské architektury s bohatě zdobenými interiéry. Návštěva nejslavnějšího ománského súku (trhu), spojeného s event. nákupy. Večeře.
9. den: po snídani volno před odletem, koupání v Arabském moři. Večeře.
10. den: transfer na letiště, odlet do Prahy.
11. den: přílet do Prahy.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha - Muscat vč. let. tax a poplatků v max. výši 16 000 Kč, 4x ubytování v horách v 3* hotelu s polopenzí, 1x ubytování v poušti v lodgiích (vl. soc. zařízení) s polopenzí, 3x ubytování v Muscatu v 4* hotelu s polopenzí, výlety dle programu, doprava jeepy a mikrobusem, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupy, ostatní strava, bakšišné, vízum (aktuálně je možné získat zdarma po příletu na letišti) a vše ostatní co není v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj za 15 000 Kč, pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč nebo do 85 000 Kč za 1 850 Kč

Podobné zájezdy