Pákistán - Pohodový Karákóram s turistikou pod Nanga Parbat a plnou penzí - 2024/25 - CK Poznání
12denní zájezd
8-16Skupinaosob
  Náročnost 2.5
plná penze stravaplná penze hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Pákistán - Pohodový Karákóram s turistikou pod Nanga Parbat a plnou penzí
Alpy i Himálaje jste s námi již mohli procestovat ze všech stran, s nejlepším dostupným zázemím, a hlavně, aniž byste museli být horolezci! Ve stejném stylu jsme pro Vás nyní exkluzivně připravili zájezd do Karákóramu a pákistánského Himálaje! S námi nebudete bydlet ve stanu, neboť jsme pro Vás zajistili ubytování v hotelech a horských chatách s plnou penzí! Přesto se dostaneme k nejkrásnějším výhledům, projedeme přes nejvýše položenou mezinárodní silnici Karakoram Highway (4 733 m), budeme na dosah masivním ledovcům a poznáme také místní kulturu. 4-denní turistický program nás navíc v pohodovém tempu dovede až do základního tábora (3 950 m) proslulé osmitisícovky Nanga Parbat (8 126 m), kterou budeme mít doslova na dosah ruky! Staneme přímo na hranici nejvyšších pohoří světa – Karákóram, Hindúkuš a Himálaj! Prostor bude i pro objevení kulturních pamětihodností pákistánské metropole. Vydejte se s námi do oblasti, kterou davy turistů stále neobjevily, v malé skupině a s dobrým zázemím!

Poznámka: Pro zajištění víza je třeba součinnost klientů se zodpovězením mnoha otázek a dodáním potřebných dokumentů (i poměrně osobních).
Veronika
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 20.06. - 01.07.24 čtvrtek - pondělí
UZAVŘENO, průvodce: Kamil Hanák
Kód termínu 24NGP02346
Cena
87 990 Kč
cena za 12 dní
Termín 20.06. - 01.07.25 pátek - úterý
Kód termínu 25NGP02346
Cena
97 990 Kč
cena za 12 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do PÁKISTÁNU.
2. den: přílet do ISLÁMÁBÁDU, první část přejezdu severním směrem (cca 4-5h) na ubytování do města NARAN. (dle průjezdnosti cest), ubytování v hotelu, odpoledne možnost odpočinku a relaxace na ubytování. Pro zájemce je připraven nenáročný odpolední výlet k malebnému jezeru SAIF EL MALUK. Ve městě také navštívíme lokální BAZAR. V případě uzavření silnice do Naran (zpravidla kvůli sněhu) bude trasa vedena přes Besham City, kde bude rovněž zajištěno ubytování. V takovém si CK vyhrazuje právo zrušit výlet k jezeru Saif El Maluk! Večeře.
3. den: druhá část přejezdu do HUNZA VALLEY po světoznámé nejvyšší položené mezinárodní silnici KARAKORAM HIGHWAY! Postupně se dostaneme mezi horské velikány jako RAKAPOSHI (7 788 m), ULTAR SAR (7 388 m), SNOW DOME (7 257 m) apod. Cestou se také zastavíme na rozhraní tří nejvyšších pohoří světa HIMÁLAJ, HINDÚKUŠ a KARÁKÓRAM. Díky absolvování části přejezdu v předchozím dni budeme mít prostor pro zastávky, na kterých si vychutnáme první výhledy na horské velikány! V karákóramském podhůří se ubytujeme nad údolím u vyhlídkového místa přezdívaném Karákóramské orlí hnízdo.
4. den: ráno si za dobrého počasí vychutnáme výhledy na sedmitisícové masivy a na ikonickou horu LADY FINGER. Den pak strávíme objevováním údolí HUNZA. Navštívíme 700 let starou pevnost BALTIT FORT a na druhém břehu řeky ALTIT FORT. Z obou míst se můžeme těšit na výhledy jak na pohoří KARÁKÓRAM, tak do údolí řeky HUNZA pod námi. Dále se podíváme do královských zahrad a také staré části vesnice ALTIT, kde se seznámíme s životem místních. Krátký přejezd na ubytování.
5. den: Okolo malebného jezera ATTABAD LAKE stoupáme dále po KARAKORAM HIGHWAY. Odvážlivci se nejprve projdou po obřím visutém mostě PASSU/HUSSAINI. Na vyhlídkových místech si pak všichni vychutnáme pohledy na rozeklané skály a obří masivy v bezprostřední blízkosti silnice. Uvidíme například ostré jehly šestitisícového masivu TUPOPDAN (PASSU CONE) nebo zasněžený KARUN KUH (6 997 m). Těšit se můžete rovněž na úžasné pohledy na masivní ledovce. Kromě PASU GLACIER nás čekají i vyhlídky na čtvrtý největší ledovec planety BATURA GLACIER. Podle aktuálních podmínek se projdeme k jednomu z obřích ledovců do bezprostřední blízkosti! Na hranici 3 500 výškových metrů vjíždíme do KHUNJERAB NATIONAL PARK, kde s trochou štěstí uvidíme LEVHARTA SNĚŽNÉHO, jehož populace je zde jednou z největších. V parku jsou také KOZOROŽCI nebo SVIŠTI. Ve výšce 4 733 m n. m. staneme na ČÍNSKÉ hranici, a zároveň na NEJVYŠŠÍM HRANIČNÍM PŘECHODU SVĚTA. Karákóramskou vysokohorskou silnicí se pak vrátíme do nižších poloh na hotel do GILGITU.
6. den: ráno přejezd do RAIKOT, kde překročíme slavnou řeku INDUS a na rozhraní mezi KARÁKÓRAMEM a PÁKISTÁNSKÝM HIMÁLAJEM budeme pokračovat jeepem do TATU (2 350 m). Zahájení turistiky pod jednu z nejznámějších osmitisícovek NANGA PARBAT. Na lehko, s úschovou velkých zavazadel a s možností využití nosičů vyrážíme v jednoduše přístupním terénu a v klidném tempu za dalšími dechberoucími výhledy. Dnes dojdeme do FAIRY MEADOWS (3 300 m), odkud se nám naskytnou mimořádné výhledy na respekt budící masiv NANGA PARBAT (8 126 m). Nocleh je zajištěn ve dvoulůžkových chatkách. I na pěším putování je samozřejmě zajištěna plná penze!
7. den: brzy ráno pokračujeme v trase, která nás dovede mezi ledovce RAKHIOT a GANALO GLACIER. Po stále dobře schůdné cestě vystoupáme až do základního tábora osmitisícovky – NANGA PARBAT BASE CAMP (3 950 m), odkud budeme pozorovat tento slavný vrchol z opravdu bezprostřední blízkosti (vrchol hory bude vzdálen pouhých 10 km). Sestup na úroveň cca 3 500 m na nocleh ve dvoulůžkových chatkách.
8. den: dopoledne sestup do FAIRY MEADOWS, kde budeme mít po zbytek dne prostor pro relaxaci a vychutnání si výhledů na velehory. Poslední nocleh v horských chatkách.
9. den: dopoledne už jen vyrazíme zpět do TATU, kde nastoupíme do jeepu a budeme pokračovat v poznávací části programu. Projedeme okolo vysokohorského jezera LULUSAR LAKE (3 500 m) a přes průsmyk BUBUSAR TOP (4 173 m) až do NARAN případně do BESHAM (v závislosti na průjezdnosti cesty).
10. den: závěrečný přejezd do ISLÁMÁBÁDU (cca půldenní), před příjezdem do metropole návštěva muzea TAXILA s expozicí o HARAPPATSKÉ CIVILIZACI, starověkých obyvatel oblasti okolo řeky INDUS. Ta patří mezi nejstarší civilizace světa. Případně dokončení prohlídky hlavního města.
11. den: celodenní prohlídka hlavního města včetně návštěvy MEŠITY ŠÁHA FAISALA, která patří mezi největší na světě či moderního památníku PAKISTAN MONUMENT. Zavítáme i do RÁVAPINDÍ, které s metropolí tvoří souměstí. Individuální volno. Večeře. Po večeři transfer na letiště.
12. den: odlet ve velmi brzkých ranních hodinách, přílet do ČR.

Stravování: plná penze

9x plná penze

Ubytování: hotel

6x v jednoduchých hotelech s vl. soc. zařízením; 3x v horských chatách se společným soc. zařízením

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha – Islámábád vč. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč, 9x ubytování vždy ve dvoulůžkových pokojích (6x v jednoduchých hotelech s vl. soc. zařízením; 3x v horských chatách se společným soc. zařízením), 9x plná penze, veškeré výlety a doprava dle programu, povolení na turistiku do základního tábora Nanga Parbat, místní průvodce, český vedoucí zájezdu, zajištění zvacího dopisu pro udělení víza, místní poplatky a vjezdy do přírodních rezervací a parků dle programu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy v Islámábádu, vízum, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 9 500 Kč, zajištění víza cca 1 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 740 Kč, do 85 000 Kč za 2 490 Kč

Podobné zájezdy