Polsko - Po stopách polských králů a svatého Vojtěcha - 2023/24 - CK Poznání
Náročnost 1
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Polsko - Po stopách polských králů a svatého Vojtěcha
Zveme vás na jedinečný poznávací zájezd, v němž budete mít mimořádnou příležitost seznámit se s předními architektonickými památkami, významnými městy a přírodními scenériemi našeho severního souseda. Polsko je rozhodně země, která nám má co nabídnout, a budete možná až překvapeni skutečností, že tato země je vysloveně pokladnicí pro milovníky umění a historie. Naše putování začne v sousedním a nám blízkém Slezsku a povede přes kolébku polské státnosti Velkopolsko, dále přes etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubsko až k Baltskému moři. Nebudou chybět ani Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava. Provází Kamil Hanák.

Poznámka: Svoz z Brna od 4 osob.

Termíny a ceny

Program zájezdu

1. den: v ranních hodinách odjezd do Polska. Nejprve si prohlédneme jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné kostely míru (UNESCO) v JAWORU A ŚWIDNICI. Pak se přesuneme do metropole Slezska VRATISLAVI. Navštívíme Staré město, Pískový a Tumský ostrov s mnoha významnými gotickými památkami a samozřejmě nezapomeneme na slavnou Halu století (UNESCO).
2. den: dopoledne si prohlédneme barokní památky a náměstí v LEŠNU spjatém s Janem Ámosem Komenským a dalšími českými exulanty, kterým se věnuje i místní muzeum. Pak navštívíme novogotický zámek KÓRNIK s výzdobou ve španělském stylu a úžasným arboretem. Zbytek dne strávíme v metropoli Velkopolska - POZNANI. Prohlédneme si Staré město a Tumský ostrov.
3. den: po snídani zamíříme na ostrov uprostřed LEDNICKÉHO JEZERA s muzeem prvních Piastovců v místech, kde středověké Polsko přijalo křesťanství. V bývalém hlavním městě HNĚZDNĚ se pokloníme ostatkům sv. Vojtěcha a v areálu BISKUPIN se vrátíme do doby lidu lužické kultury o 2 500 let nazpět.
4. den: budeme se věnovat dalšímu z polských zemí, Kujavsku. Ráno se seznámíme s TORUNÍ (UNESCO), která je současně rodištěm MIKULÁŠE KOPERNÍKA. Z historických pamětihodností rozhodně navštívíme Dům Mikuláše Koperníka a slavnou Šikmou věž. Odpoledne se přemístíme přes goticko-renesanční rytířské CHEŁMNO do malebných středověkých městeček GRUDZIĄDZ a GNIEW.
5. den: výlet do oblasti ŠVÝCARSKÉHO KAŠUBSKA: prohlédneme si skanzen kašubské vesnice WDZYDZE KISZEWSKIE, posléze přejedeme na pobřeží Baltu do SŁOWIŃSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU s pohyblivými písečnými dunami. Poslední zastávkou bude HELSKÁ KOSA s výjimečnými přírodními krásami a nádhernými písčinami.
6. den: na břehu Baltského moře navštívíme GDAŇSK, jedno z nejkrásnějších polských měst, které je symbolem staletého bohatství hanzovních měst. Kromě prohlídky samotného města si ještě za městem prohlédneme gotickou OLIWSKOU KATEDRÁLU a při ústí Visly památník WESTERPLATTE. Odpoledne se přesuneme na prohlídku sídelního hradu řádu německých rytířů v MALBORKU (UNESCO). Na nocleh se přesuneme k hranicím s Kaliningradskou oblastí.
7. den: ráno si zameditujeme oslněni nádherným barokem v jenom z nejvýznamnějších center mariánského kultu v Polsku, v klášteře ŚWIĘTA LIPKA. Pak se přesuneme do nedávné pochmurné doby a shlédneme zbytky HITLEROVA VLČÍHO DOUPĚTE. Zbytek dne strávíme na výletní lodi na MAZURSKÝCH JEZERECH, případně koupelí v jezeře.
8. den: prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností VARŠAVY: Staré a Nové město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, Královská cesta, Národní muzeum, Palác vědy a kultury, Łazienkovský palác a Wilanów.
9. den: po snídani navštívíme šlechtickou usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA, kde se narodil a žil skladatel Frédéric Chopin a kde se nachází největší muzeum věnované tomuto velikánovi. Poslední zastávkou v Polsku bude duchovní centrum země - klášter - Jasná hora v ČENSTOCHOVÉ, nejslavnější mariánská svatyně se zázračnou ikonou Černé Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Stravování: snídaně

snídaně, možnost připlacení večeře..

Ubytování: hotel

8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, jednolůžkový pokoj dokoupit nelze.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, 8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • večeře 1 990 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 495 Kč

Podobné zájezdy