Exotická Madeira s výletem na "koupací" ostrov Porto Santo - 2024/25 - CK Poznání
Madeira - koupací ostrov Porto Santo

Exotická Madeira s výletem na "koupací" ostrov Porto Santo

  Náročnost 2
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Exotická Madeira s výletem na "koupací" ostrov Porto Santo
Tisíce kilometrů od pevniny hluboko v Atlantském oceánu povstal před mnoha miliony let z hlubin moře kouzelný ostrov věčného jara. Divoce rozeklaná skaliska olizovaná dávno vyhaslými proudy lávy cudně se halí záplavou bujné pestrobarevné květeny rozlézající se celým ostrovem podél životadárných "levád". Snad bájný Purpurový ostrov či tečka na prastaré florentské mapě, ukryt po dlouhé časy, objeven znovu byl Ilha de Madeira. Zveme vás na putování ostrovem Madeira s příjemnými procházkami podél prastarých levád.

Poznámka: český průvodce 8. - 11.den programu pouze při přihlášení min. 4 osob.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Program zájezdu

1. - 2. den: odlet z ČR do FUNCHALU, prohlídka centra města - katedrála, radnice, klášter Santa Clara, pevnost tržnice s květinovým a rybím trhem, Guvernérská zahrada, ochutnávka madeirského vína a ponchy, rybářská čtvrť Velha, odpoledne výjezd lanovkou na MONTE s poutním kostelem a tropickou zahradou, dle zájmu sjezd proutěnými saněmi, které dříve sloužily k dopravě úrody na trh či do přístavu. Noclehy v hotelu/penzionu ve Funchalu (celou dobu na jednom místě).
3. den: cesta do malebného městečka SAO VICENTE. Cesta vede po místy dramaticky rozeklaném severním pobřeží s úchvatnými výhledy. Poklidná atmosféra městečka s četnými kavárničkami a obchůdky, prohlídka dávnověkých jeskyní vyhloubených v délce téměř 3 km vulkanickou řekou, která zde tekla před 400 tisíci lety. Návštěva muzea vulkanologie s promítáním trojrozměrných filmů, seznámení s historií ostrova. Cesta vede dále do věhlasné vesničky SANTANA s typickými "palheiros" - pestrobarevnými lidovými stavbami ve tvaru písmene ‚A‘, s malebnou kulisou rozeklaných skalisek a smaragdově zelenými horami připomínajícími západní pobřeží Irska. Turistika podél jedné z nejkrásnějších levád ostrova prastarým vavřínovým lesem pod ochranou UNESCO, bujnou vegetací místního ‚pralesa‘ v blízkosti vysokých vodopádů CALDEIRAO VERDE (nutné čelovky do tunelu). Návrat do hotelu.
4. den: po snídani odjezd místní dopravou na nejvýchodnější část ostrova PONTA DE SAO LOURENCO - turistika divokou krajinou poloostrova bičovanou častými větry přes nejužší část poloostrova širokou jen několik málo metrů, individuální piknik uprostřed bizarní krajiny obklopené Atlantským oceánem. Dle zájmu možnost návštěvy nedaleké pláže PRAINHA (koupání s možností občerstvení). Alternativně v případě nepřízně počasí návštěva některých z četných muzeí ve Funchalu či návštěva zdejší botanické zahrady. Návrat do hotelu.
5. den: odjezd místní dopravou do RIBEIRO FRÍO, prohlídka pstruží farmy, pěšky 11 km levadou FURADO a levadou PORTELA s výhledy do hlubokých údolí s horami a oceánem, které připomínají rozličné exotické kouty světa. Návrat do hotelu.
6. den: pro zájemce po snídani přesun na nenáročný výstup na PICO DO ARIEIRO nebo volný program ve Funchalu, relax na pláži.
7. den: cesta na západ do města CAMARA DE LOBOS s malebným rybářským přístavem, místo pobytu W. Churchilla, CABO GIRAO (druhý nejvyšší útes světa s vyhlídkovou plošinou - 580 m n. m.), dále do vnitrozemí na "střechu Madeiry" - náhorní plošina odlišná od typické bujně porostlé subtropické a tropické Madeiry připomínající krajinu Skotska s výhledy na jižní i severní část ostrova, procházka k vodopádu RISCO a podél LEVÁDY 25 FONTÁN, cíl dnešní cesty PORTO MONIZ - nejsevernější osídlená část Madeiry, bývalé výchozí místo rybářů velryb, dnes oblíbené turistické místo s přírodními bazény na pobřeží tvořenými vyhaslou lávou. Návrat do hotelu.
8. den: snídaně, individuální volno, možnost veřejnou dopravou na LEVADU DOS TORNOS s překrásnými výhledy na Funchal a pobřeží, poté vesnice PALHEIRO, odtud návrat autobusem do Funchalu, nebo fakultativně s průvodcem 1denní výlet na "koupací ostrov" PORTO SANTO s devítikilometrovou pláží se zlatavým pískem.
9. den: snídaně, individuální volno, možnost návštěvy hlubokého a uzavřeného ÚDOLÍ JEPTIŠEK (Curral das Freiras). Zhruba dvouhodinovou procházku Oslí stezkou můžete zakončit ochutnávkou kaštanových specialit.
10. den: snídaně, individuální volno ve Funchalu, fakultativně možnost tradičního folklorního večera FADO s večeří (cca 39 EUR).
11. den: transfer na letiště, odlet do ČR.

Stravování: snídaně

večeře na místě v restauracích za 9-18 EUR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 10 500 Kč, transfer z/na letiště, místní doprava dle programu, půjčovné mikrobusu, 10x ubytování se snídaní v hotelu nebo penzionu ve Funchalu, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • místní doprava mimo program, lanovka, ostatní strava, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 7 300 Kč, 9x večeře v hotelu 4 200 Kč, fakultativní výlet na Porto Santo 3 200 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 770 Kč

Podobné zájezdy