Portugalsko - Velký okruh Portugalskem - 2024/25 - CK Poznání
Portugalsko - Porto

Portugalsko - Velký okruh Portugalskem

12denní zájezd
8-16Skupinaosob
  Náročnost 1
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Portugalsko - země mořeplavců, katolické víry, vynikajícího vína i korku. Okruh po nejvýznamnějších městech a památkách celého Portugalska. Nadchne vás hlavní město Lisabon, ohromí paláce v Sintře, uchvátí univerzita v Coimbře, svojí atmosférou vás pohltí Porto a na závěr si zaplavete ve vlnách burácejícího Atlantiku. Zcela jistě ochutnáte speciality výborné místní kuchyně, osvěžíte se sklenkou mladého "zeleného vína" a den zakončíte douškem lahodného portského.
Veronika
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 23.09. - 04.10.24 pondělí - pátek
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Jarka Pechová
Kód termínu 24VOP01300
Cena
47 990 Kč
cena za 12 dní
Termín 22.09. - 03.10.25 pondělí - pátek
průvodce: průvodkyně: Jarka Pechová
Kód termínu 25VOP01300
Cena
49 990 Kč
cena za 12 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do LISABONU, ubytování (3 noci na 1 místě).
2. den: po snídani prohlídka LISABONU - prohlídka hradu Sao Jorge v nejstarší lisabonské čtvrti Alfama s nádhernou vyhlídkou na celé město, katedrála, procházka hlavní promenádou Lisabonu RUA AUGUSTA s pouličními umělci, kavárnami a elegantními obchody přes NÁMĚSTÍ ROSSIO. Určitě se projedeme i slavnou tramvají č. 28, která se bravurně proplétá místními úzkými uličkami a vyjedeme na některou ze slavných vyhlídek. Večer fakultativně možnost večeře v restauraci s tradiční portugalskou živou hudbou fado.
3. den: po snídani dokončení prohlídky Lisabonu - čtvrť BELÉM plná památek portugalského zlatého věku, návštěva KLÁŠTERA SV. JERONÝMA a prohlídka Torre de Belém v manuelském slohu, Památník objevitelů - vystavěný na počest objevitele Vasca de Gama. Individuální volno - možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo např. Parku národů s Oceanáriem a lanovkou.
4. den: po snídani odjezd do proslulého univerzitního města COIMBRA, bývalého hlavního města Portugalska - prohlídka nejstarší portugalské univerzity založené v roce 1290 s nádhernou barokní knihovnou, stará katedrála - nejvýznamnější románská budova v Portugalsku, kostel Svatého kříže s mistrovskými díly sochařského renesančního umění. Přejezd do města "na vodě" AVEIRA s charakteristickým labyrintem kanálů, které dominují místní krajině. Prohlídka centra s malebnými rybářskými domy. Podle času možnost výletu po kanálech města s tradičními loděmi moliceiros. Ubytování.
5. den: po snídani přejezd do druhého největšího portugalského města PORTA malebně situovaného na kopci nad řekou Douro. Prohlídka historického centra zapsaného na seznamu UNESCO - katedrála Sé, kostel sv. Františka s katakombami, Palác burzy s Arabským sálem, Ludvíkův most… Návštěva protilehlé čtvrti VILLA NOVA DE GAIA, kde se nachází řada sklepů, kde dozrává tradiční portské. Fakultativně možnost ochutnávky. Odjezd na ubytování.
6. den: město GUIMARAES neboli "kolébka Portugalska", prohlídka hradu a procházka úzkými uličkami středověkého města zapsaného od roku 2001 na seznamu UNESCO. Přejezd do poutního města BRAGA nazývaného "portugalský Řím", prohlídka centra a katedrály. Transfer do hotelu, ubytování.
7. den: po snídani odjezd do města PIŇHAO ležícího na vinné stezce nad řekou Douro, možnost projížďky lodí po řece Douro, obklopené vinicemi. Přejezd do LAMEGA, města proslulého výrobou šumivého vína Raposeira. Návštěva svatyně Nossa Senhora dos Remedios, jednoho z hlavních poutních center v zemi, místa známého pro četná zázračná uzdravení. Transfer do hotelu, ubytování.
8. den: odjezd do nejznámějšího poutního "místa zázraků" v Portugalsku - FÁTIMY, prohlídka baziliky se soškou Panny Marie z Fatimy, kostel Svaté trojice, kaple Zjevení a Poutní náměstí, které je dvojnásobně větší než římské Náměstí sv. Petra. Odjezd do pohádkového městečka uprostřed hlubokých lesů - SINTRY (UNESCO) plného nádherných až extravagantních paláců a zahrad, prohlídka Národního paláce se sbírkou tradičních portugalských kachlíků "azulejos", transfer do hotelu, ubytování.
9. den: prohlídka paláce PENA v Sintře. Odjezd do CABO DA ROCA s majákem na vrcholku 140 m vysokého impozantního útesu - nejzápadnějšího místa evropské pevniny, které bylo ve středověku považováno za konec světa. Odjezd na ubytování na pobřeží Algarve, nocleh.
10. den: po snídani individuální volno, pobyt u moře.
11. den: přejezd do středověkého městečka SILVES, bývalého arabského hlavního města Algarve, prohlídka staré části města s mohutným maurským hradem, následuje návštěva LAGOS, oblíbeného turistického střediska proslulého svými krásnými plážemi. Procházka po městě s pozůstatky pevnosti, která kdysi bránila přístup do přístavu, místa jediného otrokářského trhu v Evropě. Fakultativně možnost lodního výletu kolem malebných útesů PONTA DA PIEDADE (cca 25 EUR). Přejezd na MYS SVATÉHO VINCENTA, nejvíce jihozápadní cíp Evropy s mohutným majákem na vysokém skalním výběžku, jehož svit je viditelný až z 80 km. Návrat do hotelu.
12. den: snídaně (v případě brzkého odletu formou balíčku), transfer na letiště, odlet do Prahy.

Stravování: snídaně

11x snídaně

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Lisabon vč. let. tax a poplatků v max. výši 9 500 Kč, 11x nocleh v 3* hotelu, 11x snídaně, městská hromadná doprava, doprava pronajatým mikrobusem, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, pobytová taxa, fakultativní programy, vstupné cca 95 EUR a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 9 900 Kč, večeře s živou hudbou fado v Lisabonu 1 890 Kč, vstup Coimbra - univerzita s knihovnou 355 Kč (senior 65+ 290 Kč), ochutnávka portského vína 380 Kč, vstup do paláce Pena v Sintře 370 Kč (senior 65+ 330 Kč), projížďka lodí po řece Douro 380 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 840 Kč, do 85 000 Kč za 1 590 Kč

Podobné zájezdy