Pohodový týden v Alpách - Rakousko - Alpský král Grossglockner s kartou - 2023/24 - CK Poznání
7denní zájezd
Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel **** ubytováníhotel **** autokarem dopravaautokarem
Pohodový týden v Alpách - Rakousko - Alpský král Grossglockner s kartou
Tento zájezd nás zavede pod nejvyšší horu Rakouska - Grossglockner. Poznáte nádherný kraj z vrcholků hor i z paluby lodi či ze dna soutěsky. Nádherným zážitkem je určitě túra od již zmíněné hory s fantastickými výhledy či romantická soutěska Raggaschlucht. Odměnou bude projížďka lodí po jedinečném jezeře Millstätter See či výjezd lanovkou až do ledového světa pod majestátnou horu Sonnblick a mnoho dalšího. Ubytováni jsme v krásném komfortním ****hotelu se vším potřebným komfortem (pokoje se soc. zařízením, fénem, TV, krytý bazén, sauna…) v krásném prostředí malého městečka Rangersdorf ve spolkové zemi Korutany. Bohatá snídaně a večeře o min. 3 chodech. Součástí je i karta KÄRTNEN CARD, která umožňuje zdarma využívat lanovky, busy, vstupy do koupališť apod.

Poznámka: Dětské slevy platí pro děti ubytované spolu se 2 dospělými osobami.

Poznámka II: Svozy jsou organizovány od 4 osob.

Termíny a ceny

Termín 25.08. - 31.08.24 neděle - sobota
Kód termínu 24AAC01431
Cena
19 390 Kč
cena za 7 dní

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR v podvečerních hodinách do Rakouska.
2. den: ráno příjezd na ubytování do RANGERSDORFU (900 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu, první seznámení s tímto krajem - základní varianta (2 z 5; 4 hod., ↑600 m, ↓600 m): výstup k chatě KUHALM (1 560 m) přímo od hotelu, malá ochutnávka na této salaši s pěkným výhledem do údolí a zpět stejnou cestou, večeře.
3. den: snídaně, odjezd busem přímo pod nejvyšší horu Rakouska GROSSGLOCKNER do HEILIGENBLUTU (1 250 m). Základní varianta (2 z 5; 5 hod., ↑150 m, ↓150 m): výjezd lanovkou na SCHARECK (2 552 m), panoramatická okružní kouzelná túra přes HOCHTOR (2 576 m) zpět na Schareck či těžší varianta přes WEISSENBACHSCHARTE (2 675 m) a zpět lanovkou nebo pěšky až do Heiligenblutu. Při zpáteční cestě zastávka a vycházka k vodopádům JUNGFERNSPRUNG. Všichni odjezd do hotelu, večeře.
4. den: snídaně, odjezd do města SPITTAL, výjezd lanovkou pod vrchol GOLDECK (2 142 m) do výšky 1780 m a výstup na jeho vrchol (2 z 5; 3 hod., ↑370 m, ↓370 m): odpoledne odjezd busem do města MILLSTATT, panoramatický okruh lodí přes jezero MILLSTÄTTER SEE, případně prohlídka městečka. Potom odjezd busem do hotelu, večeře.
5. den: snídaně, odjezd busem do FLATTACHU (1 200 m). Základní varianta (2 z 5; 3 hod., ↑50 m, ↓400 m): výjezd lanovkou do ledového světa k panoramatické restauraci EISSEE (2 780 m) dle aktuálních sněhových podmínek túra podél jezera WEISSEE (2 365 m) a k mezistanici lanovky, kterou sjedeme zpět na parkoviště. Potom krátký přejezd autobusem, procházka (2,5 hod.) soutěskou RAGGASCHLUCHT a zpět k autobusu, odjezd do hotelu, večeře.
6. den: snídaně, odjezd busem do MALLNITZE (1 200 m). Výjezd lanovkou do výšky 2 630 m, jen menší túra pod vrchol Ankogel a zpět k horní stanici, sjezd na parkoviště. Možnost projít pohodlnou cestu od spodní stanice lanovky podél řeky Seebach a zpět. Těžší varianta (3 z 5; 4,5 hod., ↑600 m, ↓600 m): jedinečná túra až na vrchol KLEINER ANKOGEL (3 096 m) a zpět stejnou cestou k horní stanici lanovky, opět sjezd k busu. Odjezd všichni na hotel, večeře.
7. den: snídaně, dopoledne odjezd do ČR vysokohorskou silnicí GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE a příjezd v pozdních nočních hodinách.

Stravování: polopenze

polopenze.

Ubytování: hotel ****

Ubytováni jsme v krásném komfortním ****hotelu.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • 5x nocleh, 6x snídaně, 5x večeře, karta Kärtencard dle programu, vstup do relaxační zóny s krytým bazénem a saunou, doprava klimatizovaným autobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 6 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění na horskou turistiku a připojištění stornopoplatků 525 Kč

Podobné zájezdy