Murskou cyklostezkou až do slovinských termálů - Murradweg - 2024/25 - CK Poznání
IMG_20200720_171857

Murskou cyklostezkou až do slovinských termálů - Murradweg

8denní zájezd
  Náročnost 2
snídaně stravasnídaně různé ubytovánírůzné autokarem dopravaautokarem
MURSKÁ CYKLOSTEZKA (Murradweg, R2) je nenáročná cyklostezka nádhernou pestrou krajinou podél řeky Mur protékající spolkovou zemí Štýrsko. Pouze úvodní část cyklostezky (cca 50 km) vede salcburským regionem Lungau. Cyklostezka začíná v severovýchodní části Národního parku Vysoké Taury od horské chaty Stickler-hütte v nadmořské výšce 1 750 m n.m., přibližně 4 km od pramene, kam už je možno dojít pouze pěšky. Prvním větším městečkem na řece je cca po 25 km jízdy St. Michael im Lungau. Poté asi po 55 km cesty u městečka Predlitz opustíme spolkovou zemi Salcbursko a vjedeme do Štýrska (Steiermark). Dalších asi 400 km řeka Mur protéká celým Štýrskem a přes hlavní město této spolkové země Štýrský Hradec (Graz) se dostane až k rakouským hranicím se Slovinskem v oblasti lázeňského městečka Bad Radkersburg / Gorna Radgona. Po celou dobu je cyklotrasa vedena, až na pár úseků, skoro neustále po cyklostezkách mimo silniční komunikace. Je možné pokračovat dál podél řeky Mur i po Slovinsku, zde je však cyklostezka vedena hlavně po místních silnicích. Asi 6 km za hranicemi se nachází další lázeňské městečko Radenci s termálním koupalištěm. Poslední část cyklotrasy vede přes Slovinsko až do vesnice Legrad v Chorvatsku v jejíž blízkosti se řeka Mur spojí s řekou Drávou. Trasa cyklostezky vede příjemnou, rozmanitou a neustále se měnící krajinou. Okolí řeky je většinou lemováno zelenými lesnatými kopci, které se přibližují či vzdalují řece a spolu s loukami či pastvinami a krásnými rakouskými vesničkami a městečky tvoří velmi příjemné a krásné prostředí k cestě. V poslední části cyklotrasy od města Graz (Štýrský Hradec) směrem na jih se dostaneme až do vinařské a termální oblasti jihovýchodní části Štýrska. Ráz krajiny je rovinatý a již velká řeka Mur zde protéká zemědělskou krajinkou mezi dýňovými a kukuřičnými poli či ovocnými sady. Samotná cyklostezka vede lesnatým okolím v blízkosti řeky s lužními lesy a loukami až na svůj konec v rakouské části v lázeňském městečku Bad Radkersburg. Celou cyklostezku se projíždí přes malebné vesničky nebo historická městečka jako Tamsweg, Murau, Judenburg, Leoben, Bruck an der Mur a další. Trasa prochází rovněž hlavním městem Štýrska Grazem (Štýrským Hradcem) s jeho Starým městem a zámkem Eggenberg, které jsou na seznamu památek UNESCO. Značení cyklostezky je perfektní podél celé trasy. Na zelených značkách, které jsou na každé důležité křižovatce či odbočce, někdy i s údaji o vzdálenostech, je uvedené jméno "Murradweg R2". Po R2 pojedeme celou trasu od horního toku od vesničky Mur až do termálních lázním v slovinském městečku Radenci. Ujedeme cca 350 km v šesti etapách s dostatkem času na prohlídky zajímavostí, památek a občerstvení v restauracích cestou.

Poznámka: Počet elektrokol na zájezdu je omezen. Elektrokolo musí být zaznamenáno do smlouvy o zájezdu formou příplatkové služby. Při nenahlášení do CK bude jeho přeprava zamítnuta.
Nabíjení elektrokol může být hotelem zpoplatněno.

Termíny a ceny

Termín 09.08. - 16.08.24 pátek - pátek
volná místa + doobsazení pro muže, GARANCE ODJEZDU,
Kód termínu 24MRW02006
Cena
19 490 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR. Noční přejezd od Rakouska k hornímu toku řeky Mur.
2. den: ranní příjezd k parkovišti nad vesničkou MUR na horním toku řeky Mur. Zde nasedneme na kola a pojedeme po silnici podél řeky až se asi po 8 km dostaneme na cyklostezku MURRADWEG, kterou již neopustíme. Projedeme okolo městečka ST. MICHAEL IM LUNGAU (14 km) a pokračujeme dál cyklostezkou podél řeky až do městečka TAMSWEG (29 km). Pak projedeme krásným sevřeným údolím podél řeky a úzkokolejné železnice až do městečka PREDLITZ (43 km), kde vjedeme do spolkové země Štýrsko. Přes městečko STADL AN DER MUR a ST. LORENZEN (60 km) dojedeme až na ubytování kolem městečka MURAU (67 km) s nádhernou promenádou nad řekou.
3. den: po snídani vyjedeme od ubytování cyklostezkou podél hlavní silnice a po 5 km odbočíme k řece. Projedeme městečkem TEUFENBACH (16 km) a pak malebným údolím podél úzkokolejky do LIND BEI SCHEIFLING (23 km), kde přejedeme na druhou stranu řeky, a přes Pichlhofen (34 km) dojedeme až do města JUDENBURG (51 km) na ubytování.
4. den: snídaně, z městečka JUDENBURG vyjedeme na trasu k řece Mur podél pravého břehu řeky a lesem po cyklostezce projedeme až k vesničce FISHING (8 km), kde najedeme na státní silnici a pojedeme po ní poměrně rozlehlým údolím přes malé vesničky až k městu KNITTELFELD (18 km) a dál přes vesničky ST. LORENZEN (25 km) a ST STEFAN OB LEOBEN (36 km), za kterou se vrátíme zpět na cyklostezku, a přes město LEOBEN (53 km) s nádherným historickým centrem v oblouku řeky Mur dojedeme až do cíle etapy do města BRUCK AN DER MUR (69 km) na ubytování.
5. den: snídaně, od ubytování vyjedeme po pravém břehu řeky a vjedeme do sevřenějšího údolí. Pojedeme podél řeky a železnice k vesničce MIXNITZ (15 km) s odbočkou ke známé Medvědí soutěsce. Pak dál podél řeky až do městečka FROHNLEITEN (27 km) a malebným centrem plným restaurací a možností odpočinku. Odtud projedeme pod zdálky viditelným hradem RABENSTEIN (31 km) až dojedeme po městečka KLEINSTUBING (41 km) a pak GRATWEIN (47 km), kde je možno odbočit a dojet na prohlídku velkého kláštera v REINU. Po dalších cca 13 km dojedeme do cíle etapy na ubytování ve ŠTÝRSKÉM HRADCI (GRAZ). Čas na večerní prohlídku historického centra města (památka UNESCO).
6. den: po snídani čas na dopolední prohlídku ŠTÝRSKÉHO HRADCE a pak cyklostezkou podél řeky Mur vyjedeme z města ven za dálnici A2 (7 km). Dál pojedeme lesnatým pásem podél levého břehu řeky až k zdymadlu přes řeku, které přejedeme do vesničky GROSSSULZ a dál přes WILDON (27 km) a podél řeky přes LEBRING (32 km) se dostáváme do kraje, kde už se pije šampaňské. Dojedeme až na ubytování v oblasti WAGNA (45 km) u města LEIBNITZ.
7. den: od ubytování přejedeme po cyklostezce na levý břeh řeky Mur a vydáme se na závěrečnou etapu cesty. Pojedeme asi 11 km přírodní částí podél řeky než odbočíme do vesničky Oberschwarza. Odtud již řeka Mur tvoří hranici se Slovinskem. Dál pokračujeme zemědělskou krajinou s dýňovými poli, po cca 18 km mineme lodní hraniční přejez do Slovinska a dojedeme do městečka MURECK (23 km) a dál k řece. Zastavíme se lodního mlýnu (Schiffsmühle) s restaurací nad řekou. Odtud po rakouské straně řeky lesy a kolem jezer v oblasti Fluttedorf (32 km) až do lázeňského městečka BAD RADKERSBURG, kde přejedeme do Slovinska do městečka GORNJA RADGONA (48 km) do oblasti vinic a skvělého šampaňského vína. Možnost ochutnávek. Pak po dalších cca 7 km dojedeme do termálních lázní v RADENCI (55 km). Ubytování v hotelu s přímým vstupem do termálních lázních.
8. den: snídaně, ráno možnost koupání v termálních lázních, návrat domů přes Rakousko a příjezd do ČR v pozdních odpoledních hodinách.

Stravování: snídaně

Snídaně.

Ubytování: různé

Hotel/penzion.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • 6x nocleh se snídaní v hotelech či penzionech ve 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, doprava klimatizovaným autobusem s cyklovlekem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 7 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu za 600 Kč, přeprava elektrokola 1 000 Kč

Podobné zájezdy