Pohodový týden - Rumunsko - Drákulova Transylvánie - 2024/25 - CK Poznání
Rumunsko - hrad Peles

Pohodový týden - Rumunsko - Drákulova Transylvánie

8denní zájezd
  Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Vážení přátelé, pokud jste v posledních letech Rumunsko nenavštívili, budete žasnout nad změnami poměrů v této rychle se rozvíjející zemi. Nové silnice, moderní benzinové pumpy, fungující obchody plné zboží, perfektní služby v turistických střediscích. Bucegijské hory v Drákulově Transylvánii jsou nejnavštěvovanějšími horami v Rumunsku a vzhledem ke své malebnosti a historickým památkám ve svém okolí mají proč.

Termíny a ceny

Termín 05.07. - 12.07.24 pátek - pátek
poslední volná místa, Garance odjezdu, průvodce: M.Hýťhová
Kód termínu 24ALT01713
Cena
16 990 Kč
cena za 8 dní
Termín 03.08. - 10.08.24 sobota - sobota
průvodce: M.Hýťhová
Kód termínu 24ALT01714
Cena
16 990 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.
2. den: ráno příjezd do města SINAIA, horského městečka ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, ubytování v hotelu, dopolední snídaně, pěší procházka k pohádkově krásným zámkům PELEŠ, které byly kdysi vládní odpočinkovou rezidencí Nicolase Ceaucesca, večeře v hotelu.
3. den: snídaně, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2 200 m, možnost pěší túry do údolí IALOMITA s návštěvou dlouhé krápníkové jeskyně a klášteru nebo okruh k válečnému kříži (M. Caraiman), k vysílači (M. Costila) v sedle s výhledem na nejvyšší vrchol Omul (2 507 m), pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol. Zpět na Babele a lanovkou do Busteni, večeře.
4. den: snídaně, celodenní výlet do pohoří PIATRA CRAIULUI, turistika z vesničky Zarnesti do sedla Crapaturii (1 640 m), přes CABANA CURMATURA a soutěsku Prapastiile Zarnestilor zpět do Zarnesti, návrat a večeře.
5. den: snídaně, celodenní výlet - návštěva jednoho z Drákulových hradů BRAN, město BRAŠOV - prohlídka historického jádra s Černým kostelem, večeře.
6. den: snídaně, turistika v "perle Karpat" SINAIE, která leží v nádherné přírodní scenérii Bucegijských hor, na VARFUL CU DOR, pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému skalnímu útvaru, který je známý jako BABELSKÁ SFINGA, poté lanovkou do Busteni, večeře.
7. den: po snídani odjezd z Busteni do starobylého města SIGHISOARA - rodiště Vlada Tepeše Draculy, prohlídka starého města, noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
8. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Stravování: polopenze

polopenze.

Ubytování: hotel

v ***hotelu.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • 5x ubytování v hotelu, 6x snídaně, 5x večeře, doprava klimatizovaným autobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje". Částka postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše uvedeným programem je přibližně 150 EURO
  • 1lůžkový pokoj 4 800 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 560 Kč

Podobné zájezdy