Saúdská Arábie – životní cesta zakázanou zemí - 2023 - CK Poznání
10denní zájezd
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Saúdská Arábie – životní cesta zakázanou zemí
Buďte prvními, kteří nahlédnou pod pokličku izolované saudskoarabské monarchie, ve které se s turisty nepotkáte! Doposud zcela uzavřená země nabízí unikátní zážitek spatřit okázalé památky arabského světa mezi prvními, bez přítomnosti ostatních. Garantujeme, že největší "atrakcí" budete právě vy, kteří budete jedni z prvních ne-arabských obyvatel, kteří místní spatří! Uvolněná pravidla nám s výjimkou dvou posvátných měst umožní navštívit vše, co země nabízí. A je toho opravdu mnoho! Fascinující starověké skalní město, jenž hravě předčí turisty obklopenou Petru, okouzlující město Džidda – vstupní brána do Mekky, pláže Rudého moře, ohromující pouštní i horská krajina nebo supermoderní metropole Riyad. Pod dohledem českého průvodce nás čeká ochutnávka nejen výše uvedeného v kombinaci s kvalitním zázemím převážně 3* hotelů se snídaní. Přesouvat se budeme pronajatým minivanem. Samozřejmostí je i možnost vyřízení víz přes naší CK, stejně jako podrobné informace o pravidlech v zemi. Vízum mohou nyní získat i ženy bez doprovodu! Zažijte opravdovou cestovatelskou lahůdku a navštivte budoucí světově vyhledávaná místa ještě bez přítomnosti dalších turistů!

Termíny a ceny

Termín 11.03. - 20.03.23 sobota - pondělí
UZAVŘENO
Kód termínu 23SAU01887
Cena
75 990 Kč
cena za 10 dní
Termín 23.10. - 01.11.23 pondělí - středa
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Kamil Hanák
Kód termínu 23SAU01890
Cena
72 990 Kč
cena za 10 dní
Termín 12.03. - 21.03.24 úterý - čtvrtek
poslední volná místa + doobsazení pro ženu, Garance odjezdu, průvodce: Kamil Hanák
Kód termínu 24SAU01887
Cena
75 990 Kč
cena za 10 dní
Termín 22.10. - 31.10.24 úterý - čtvrtek
průvodce: Kamil Hanák
Kód termínu 24SAU01890
Cena
75 990 Kč
cena za 10 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR do SAUDSKÉ ARÁBIE s přestupem. Přílet případně ráno následující den.
2. den: snídaně, dopoledne (v případě otevření památky do termínu zájezdu; předpoklad otevření v roce 2023 - bez záruky) návštěva staré části RIJÁDU - OLD DIRIYAH, kde uvidíme historický palác SAAD IBN (UNESCO), původní sídlo saudské královské rodiny. Odpoledne přesun na severozápad do města HAIL. Jestliže v Rijádu jsme se cítili jako v jiném světě, není to nic oproti tomu, co nás čeká nyní. Za hranicemi hlavního města začíná absolutně jiný život. Jsme na návštěvě uprostřed jiné kultury, která je zde cítit na každém kroku. Turisty tu neznají, a tak jako pro nás bude zážitkem tamní atmosféra, postaráme se o nevšední zpestření pro místní i my. Oproti neuvěřitelně bohaté metropoli plné luxusu se nám zde představí sice vyspělá, ale zcela tradiční arabská kultura. Na večer se ubytujeme.
3. den: snídaně, vyrážíme jen asi 1,5 hod. jízdy k vesničce JIBBAH. Část dne strávíme dobrodružným objevováním vyhlídek a krátkých procházek v opuštěné POUŠTI. Načervenalý písek je v ostrém kontrastu nedalekých hor. Krajinu dokreslují malebné pískovcové útvary, které zde vytvořily doslova pastvu pro oči. Po návratu na ubytování nás čeká procházka HAILEM, kde se seznámíme s běžným arabským životem v ropném státě. Na typickém tržišti ochutnáme datle a další arabské pochutiny.
4. den: snídaně, brzy ráno vyrážíme dále na západ, kde nás čeká jeden ze zlatých hřebů zájezdu - historické skalní město MADAIN SALEH (UNESCO) a fotogenická krajina plná pískovcových útvarů, v nichž se ukrává historické město AL ULA. Odpoledne procházka starým městem, fakultativně možnost návštěvy jedné z místních atrakcí, zastávka u skalního útvaru ELEPHANT ROCK a výjezd na vyhlídku vysoko nad městem.
5. den: snídaně, dopoledne návštěva již zmíněného skalního města MADAIN SALEH. Jedná se o rozsáhlý, unikátně zachovalý NABATEJSKÝ komplex budov a hrobek vytesaných v "oranžových" skalních útvarech. Fascinující podívanou povýší i opuštěná krajina. Nestojí se tu fronty, nejsou tu davy turistů, nejsou tu zatím téměř žádní turisté! Vždyť země se jim otevřela teprve nedávno. Na místo, které se v krátké době stane zřejmě jednou ze světových atrakcí, jste dorazili jako jedni z prvních Evropanů! Odpoledne pokračujeme až na západní pobřeží, kde Saudskou Arábii omílá RUDÉ MOŘE. V jednom z přímořských měst se ubytujeme. Tak jako všude při našem putování, nebude ani zde problém okusit místní kvalitní kuchyni skládající se převážně z kuřecího či skopového masa, ryb, rýže, ovoce a zeleniny.
6. den: ráno se zájemci osvěží na, samozřejmě opuštěných, plážích. Při respektování místních pravidel neplatí pro turisty (ani pro turistky) žádná omezení. Naše cesta dále pokračuje na jih do samotné BRÁNY DO MEKKY - DŽIDDA. Po cestě nás však ještě čeká návštěva svatého města MEDINA. Dle aktuální situace se podíváme i do slavné PROROKOVY MEŠITY (vstup přímo do mešity nelze garantovat). Večer se podíváme na FONTÁNU KRÁLE FAHDA, která je nejvyšší na světě (312 m).
7. den: snídaně, dokončení prohlídky DŽIDDY, Přístavním městem každoročně putují miliony muslimů směřujících do nedaleké Mekky. Ve městě se pyšní budováním nejvyššího mrakodrapu světa, který má po dokončení přesáhnout výškovou hranici 1 km. Projdeme se také historickým centrem, kde se opět setkáme s tradiční, ničím nepoznamenanou, arabskou atmosférou, jež nepotkáte nikde jinde na světě. Navštívíme také místo, kde je podle legendy pohřbena pramatka lidstva EVA. Po celou dobu našeho putování uvidíme rovněž nespočet okázalých mešit. Dle aktuální situace budou moci zájemci některé z nich navštívit. Navštívíme také typický arabský trh s kořením, apod. Odpoledne přesun do vnitrozemí. Průjezd kolem MEKKY - nejposvátnějšího místa muslimského světa, do kterého je pro nemuslimy vstup přísně zakázán. V případě příznivé situace bude možné ze silnice zahlédnout část slavného města. Dále pokračujeme malebným horským průsmykem v pohoří ASIR MOUNTAINS, skrz který vede i stará pěší stezka, po které se projdeme, a vychutnáme si tak nádherné výhledy do hornaté krajiny. Noc strávíme v nedalekém TAIF, pátém největším městě království.
8. den: snídaně, v brzkých hodinách vyrážíme dále na východ. Celodenní přejezd do RIJÁDU skrze krajinu s pro nás netradičními scenériemi si zpříjemníme krátkou zastávkou na vyhlídce nad VULKANICKÝM KRÁTEREM AL-WABA. Ve večerních hodinách příjezd do metropole.
9. den: snídaně, prohlídka centra hlavního města. Mimo jiné navštívíme pevnost MASMARK, projdeme se historickou částí, ale i mezi obřími moderními mrakodrapy. Nahlédneme do jednoho z luxusních nákupních center a zájemci vyjedou vysokorychlostním výtahem do 99. patra ikonické budovy SKY BRIDGE, odkud jsou nejkrásnější výhledy na metropoli. Transfer na letiště (odlet zpravidla v pozdních nočních, resp. ve velmi brzkých ranních hodinách následující den).
10. den: přílet do ČR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha - Rijád vč. let. tax a poplatků v max. výši 16 000 Kč, doprava pronajatým minivanem dle programu, 6x nocleh v ***hotelu, 1x nocleh v hotelu, 7x snídaně, český vedoucí zájezdu po celou dobu včetně cesty, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vízum, ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • vízum 4 000 Kč, 1lůžkový pokoj 9 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč

Podobné zájezdy