Pohodový týden - Španělské Pyreneje - park Posets-Maladeta a NP Ordesa - letecky - 2024/25 - CK Poznání
8denní zájezd
14-20Skupinaosob
  Náročnost 2.5
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Pohodový týden - Španělské Pyreneje - park Posets-Maladeta a NP Ordesa - letecky
Oba parky leží ve střední části Pyrenejí poblíž Francie a Španělska. Ostré vrcholky i majestátné štíty ve výškách okolo 2 500-3 000 m kontrastují s údolími i kaňony. Údolí jsou většinou ledovcového původu, bohatá na bystřiny, vodopády, obklopená horami, které se svažují strmě do soutěsek i propastí. Jedná se o dva z nejkrásnějších a nejzachovalejších přírodních parků, které jsou protkány stezkami pro pěší turistiku. Jsou vyhledávány botaniky, geology, speleology, horolezci i raftaři. Národní park Ordesa byl v r. 1997 zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Je tvořen ostře řezanými skalními vápencovými masivy a hlavními čtyřmi údolími, z nichž každé je odlišné a typické jinými přírodními skvosty. Mezi vrcholy dosahující přes 3 000 metrů vyniká Monte Perdido (Ztracená hora), která je 3. nejvyšším vrcholkem Pyrenejí. Přírodní park Posets - Maladeta se pyšní nejvyšší horou Pyrenejí, Pico de Aneto (3 404 m), která je součástí mohutného masivu s mnoha ledovci. Navštívíme i několik středověkých kamenných městeček s krásnými románskými kostelíky. Obě oblasti jsou bohaté i na horskou flóru a faunu (kamzíci, svišti, draví ptáci atd.).

Poznámka: Velikost skupiny cca 20 osob.
Veronika
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 29.06. - 06.07.24 sobota - sobota
UZAVŘENO
Kód termínu 24AFO01436
Cena
38 990 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Barcelony, přejezd do hotelu pronajatou dopravou, ubytování, večeře.
2. den: přejezd na parkoviště HOSPITAL, odtud kyvadlovou dopravou na BESURTU. Pěší túra údolím okolo vodopádu přes rozlehlé louky FORAU DE AIGUALLUT s meandry horské říčky (koupání), přes sedlo (2 236 m) k jezeru TORO. Cestou nás provázejí skalnaté hradby štítů maladetského masivu. Základní varianta (náročnost 2 z 5, 5 hod., ↑↓350 m). Zpět stejnou cestou. Další varianta: přes horskou chatu RENCLUSA a stejnojmenné sedlo (2 282 m) na Forau de Aiguallut a k jezeru TORO (2,5 z 5, 6 hod., ↑↓750 m).
3. den: ráno busem na parkoviště v údolí ESTÓS, do jednoho z nejkrásnějších údolí Posets - Maladeta, možnost dvou různě náročných tras. Všechny poskytují výhledy na rozeklané skalnaté a mohutné okolí masivu POSETS-MALADETA. Základní varianta (2,5 z 5, 4,5 hod., ↑↓700 m): výstup údolím Estós k horské chatě Estós a zpět. Náročnější varianta (2,5 z 5, 5,5 hod., ↑↓700 m): výstup k lesnímu jezírku IBONET DE BATISIELLES, odtud k horskému jezeru ESCARPINOSA. Z parkoviště v údolí busem zpět do hotelu.
4. den: přejezd busem na parkoviště Hospital, kyvadlovou dopravou do Besurty. Odtud výstup po travnatých svazích k hraničnímu průsmyku, vytvořenému ve skalním bloku PUERTO DE BENÁS (2 444 m) - nejkrásnější vyhlídka na kulisu vysokohorského pásma Maladeta s nejznámějšími ledovci a nejvyššími vrcholky Pyrenejí včetně PICO DE ANETO. Zpět sestup do údolí, po geomorfologické stezce, okolo ruin starého hospitalu zpět na parkoviště Hospital. Základní varianta (2,5 z 5, 5 hod., ↑550 m, ↓700 m). Možnost prodloužení trasy na sedlo PUERTO DE LA PICADA. Přejezd do AINSY, ubytování, večeře, prohlídka starobylého opevněného centra.
5. den: po snídani přejezd do horského městečka TORLA, odtud místní dopravou na parkoviště PRADERA DE ORDESA, putování monumentálním kaňonem, nejnavštěvovanější přírodní atrakcí španělských Pyrenejí. Údolí říčky ARAZAS je lemováno divokými, stupňovitými vodopády, zakončené kotlinou CIRCO DE SOASO s výhledem na MONTE PERDIDO - 3 348 m a s působivým vodopádem COLA DE CABALLO (Koňský ohon). Základní varianta (2,5 z 5, 6 hod., ↑↓450 m). Zpět na parkoviště, kyvadlovou dopravou do Torly, přejezd do hotelu.
6. den: přejezd přes Bielsu do charakterově odlišného údolí PINETA, okružní cesta k vodopádům a kaskádám řeky CINCO s nádhernými výhledy na masiv PERDIDO s ledovci, sestup údolím k vodopádu říčky LA LARRI s krátkým výstupem na planinu La Larri obklopenou strmými stěnami hor a zakončenou vodopádem SALTO DE LARRI s nádhernými jezírky. Základní varianta (2,5 z 5, 4-5 hod., ↑↓550 m). Možnost zvolit lehčí variantu. Odtud zpět na parkoviště u Parador de Pineta.
7. den: ráno busem do Torly, kyvadlovou dopravou na parkoviště Pradera de Ordesa, výstup na skalní římsu FAJA DE RACÓN a stezkou po úbočí pod vodopád COTATUERO, sestup do údolí. Cestou vyhlídky daleko přes údolí Ordesy obklopené horami do údolí říčky ARAZAS i na protější mohutný skalní masiv SIERRA DE LAS CUTAS. Základní varianta (2,5 z 5, 5 hod., ↑↓750 m). Možnost lehčí varianty: krátký výstup pod vodopád Cotatuero a pak stezkou Camino de Turieto údolím Ordesy do Torly. Při zpáteční cestě možnost zastávky v kamenném městečku Torla, procházka úzkými romantickými uličkami.
8. den: přejezd pronajatou dopravou na letiště Barcelona, odlet do Prahy.

Stravování: polopenze

polopenze.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 7 500 Kč, transfery z/na letiště, doprava klimatizovaným autobusem na místě, 3x nocleh v hotelu v údolí Benasque, 4x nocleh v hotelu v Ainsa, 7x polopenze, 2x kyvadlová doprava do NP Ordesa, 2x kyvadlová doprava do PP Maladeta, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, fakultativní programy, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč

Podobné zájezdy