Pohodový týden - Soutěsky a moře Kréty - 2023 - CK Poznání
8denní zájezd
Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Kréta je největší z řeckých ostrovů. Je oblíbený pro své přírodní krásy, rozmanitou krajinu, kde turisté mohou obdivovat hluboce zaříznuté a divoké soutěsky, vysoké horské masívy, náhorní plošiny i nádherné památky, spojené zejména s jednou z nejstarších civilizací lidstva - minojskou kulturou. Každoročně přitahuje tisíce turistů, kteří využívají nejen hlavní dálkovou evropskou trasu E4 vedoucí ze západního na východní pobřeží s odbočkami na jih ostrova, ale i ostatní značené cesty v horských masívech. Vydejte se s námi na cestu po tomto úžasném ostrově opředeném mytologickými pověstmi a objevujte nespoutanou přírodu soutěsek západní Kréty. Vystoupáte na jeden z nejvyšších vrcholů, seznámíte se s minojskou civilizací i antickou i benátskou kulturou. Užijete si i odpočinku na písečných a oblázkových plážích a koupání v nádherném tyrkysovém moři. Ochutnáte nejen krétské speciality, ale i pověstnou rakiji. Malá skupina max 8 osob.

Termíny a ceny

Termín 06.05. - 13.05.23 sobota - sobota
poslední volné 1 místo, NA OVĚŘENÍ LETU, Garance odjezdu, průvodce: Jana Trepková
Kód termínu 23SHK01964
Cena
35 990 Kč
cena za 8 dní
uzavřen
Termín 17.09. - 24.09.23 neděle - neděle
UZAVŘENO, průvodce: Kamil Hanák
Kód termínu 23SHK01965
Cena
36 990 Kč
cena za 8 dní
Termín 05.05. - 12.05.24 neděle - neděle
průvodce: Jana Trepková
Kód termínu 24SHK01964
Cena
38 490 Kč
cena za 8 dní
Termín 22.09. - 29.09.24 neděle - neděle
průvodce: Jana Trepková
Kód termínu 24SHK01965
Cena
38 990 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR na ostrov KRÉTA, přejezd na ubytování v HERAKLIONU.
2. den: ráno prohlídka nejslavnějšího archeologického naleziště minojské civilizace KNÓSSOS známého i z mytologie, z pověstí o labyrintu Minotaurovi. Poté přejezd do vesničky ZAROS, známé i svými vodními mlýny a líhněmi pstruhů. Okolo jezera VOTAMOS stoupáme do divoké soutěsky ROUWAS až ke kraji náhorní plošiny MESSARA (dálková trasa E4). Překonáváme zajištěné pasáže s žebříky a lávkami, koryto potoka s tůňkami a kaskádami (při dostatku vody) (11 km; 4,5 h ↑600m). Odpočineme si pod nádhernými platany blízko poutního místa s kaplí Agios Ioannis a vrátíme se zpět rozeklanými skalisky do vesničky Zaros. Přejezd do hotelu v oblasti CHANIE.
3. den: přejezd do XYLOSKALÓ, na náhorní plošinu OMALOS, odtud pěší túra národním parkem, nejznámější krétskou soutěskou SAMARIÍ (dálková trasa E4). Dobrá, zabezpečená cesta vede většinou stínem s mnoha prameny s pitnou vodou do vesničky Agia Roumeli, pak lodí podél pobřeží do HÓRA SFAKION nebo SOUGIA (dle jízdního řádu) (14km; 5,5h ↓1200m), odtud zpět busem na ubytování.
4. den: odpočinkový den, dopoledne krátký trek impozantní soutěskou TSIKHLIANÁ, od městečka Sirikári k dórské pevnosti POLIRINIA s úžasnými panoramatickými výhledy na Bílé hory i na pobřeží (4,5km; 1,5h ↓200m). Odpoledne koupání v moři.
5. den: přejezd na náhorní plošinu OMALOS, odtud výstup na GINGILOS vysoký 2 080 m n. m. a nazývaný Trůn boha Dia, variantně do sedla pod vrchol - 1850 m n. m. Na celé cestě se otevírají nádherné výhledy do krajiny včetně pohledů do soutěsky Samaria. Uvidíme bizarní tvary pokroucených cypřišů ošlehaných větrem, i mohutné skály, projdeme i skalní bránou. Stejnou cestou se vracíme zpět. Nádherná alpská túra v přehledném terénu BÍLÝCH HOR (Lefka Óri). V podvečer koupání v moři.
6. den: dnes se vydáme na celodenní výlet na jižní pobřeží. Sestup soutěskou ARADENA s třemi lehkými lezeckými partiemi na nádhernou pláž MÁRMARA obklopenou bílými skalami (4,5km; 3h ↓700m). Odpočinek a koupání, lodí k busu. Odjezd zpět na ubytování.
7. den: dopoledne procházka starým městem a přístavem v CHANII s kouzelnou středověkou atmosférou úzkých uliček, benátskou pevností, spoustou hospůdek a pestrobarevnou tržnicí. Odpoledne relax u moře.
8. den: odlet do ČR.

Stravování: polopenze

polopenze

Ubytování: hotel

1x nocleh v hotelu oblasti Heraklionu, 6x ubytování v 3* hotelu v oblasti Chanie

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 8 900 Kč, 7x nocleh v 3* hotelu s polopenzí, transfer z a na letiště, místní transfery dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • místní doprava mimo program, ostatní strava, pobytová taxa, fakultativní programy, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 6 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč

Podobné zájezdy