Bosnou a Hercegovinou do Černé Hory - 2023 - CK Poznání
11denní zájezd
Náročnost 1
polopenze stravapolopenze apartmán ubytováníapartmán autokarem dopravaautokarem
Nejen přírodní krásy a památky UNESCO, ale i typický "folklór" v rozmanitosti kultur dotváří balkánské země v jejich neopakovatelné atmosféře. Pobytově poznávací zájezd vás zavede do zemí nádherných lesů a zasněžených vrcholků hor, pustých skalnatých návrší i prosluněných jadranských pobřeží. Spící tajemná krasavice vám nechá nahlédnout do své bouřlivé historie skrze pestrou směsici malebných balkánských měst a městeček. Nechte se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak. Setkáte se s kulturou naprosto odlišnou, prezentovanou lidmi, kteří jsou srdeční a přátelští a ačkoli jejich pohled na svět může být pro nás někdy nepochopitelný, snaží se vždy dříve či později našim představám porozumět a splnit všechna přání.

Termíny a ceny

Termín 06.07. - 16.07.23 čtvrtek - neděle
UZAVŘENO, průvodce: J. Szwachulová
Kód termínu 23CHT01116
Cena
17 990 Kč
cena za 11 dní
Termín 10.08. - 20.08.23 čtvrtek - neděle
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: P. Kladivo
Kód termínu 23CHT01171
Cena
18 490 Kč
cena za 11 dní
Termín 31.08. - 10.09.23 čtvrtek - neděle
UZAVŘENO, průvodce: J. Szwachulová
Kód termínu 23CHT01172
Cena
18 490 Kč
cena za 11 dní

Program zájezdu

1. den: ráno odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY.
2. den: ráno příjezd autobusem do SARAJEVA - prohlídka slavného města (turecká orientální čtvrť Baščaršija, GAZI HUSREV BEGOVA MEŠITA, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda), odpoledne překrásným kaňonem řeky NERETVY do města MOSTAR - starobylé bosenské perly mezi městy bývalé Jugoslávie, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami s jedinečnou atmosférou obchůdků, kavárniček a hospůdek, se slavným starým mostem z roku 1566. Nocleh.
3. den: přejezd do Černé Hory na ubytování, odpolední koupání.
4. den: pobyt u průzračného Jadranského moře, pozdě odpoledne společná návštěva BUDVY, prohlídka starého města.
5. den: dopolední přídech orientu ve městě duchů - STARÝ BAR. Výlet k nejkrásnějšímu balkánskému jezeru na černohorsko-albánském pomezí, SKADARSKÉMU JEZERU, s možností báječného sladkovodního koupání. Jezero o rozloze 369,72 km2 leží 6 metrů nad úrovní moře a jsou zde tedy sladkovodní i mořské ryby, ptačí rezervace (pelikán, ledňáček, kormorán, čajka a mnoho jiných). Fakultativně projížďka po jezeře motorovou lodí, kdy si budete moci prohlédnout úžasnou vegetaci v jezeře. Vyhlášený fish-piknik v originální rybářské krčmě na skále - ochutnávka jezerní ryby. Krátká zastávka u perly Jaderského moře, poloostrova SV. STEFAN, večer návrat na ubytování.
6. den: kotorskými serpentinami s množstvím panoramatických vyhlídek na celou BOKU KOTORSKOU do pohádkového horského údolí s malebnou vesnicí NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vynikajícího pršutu a sýra, dále pohořím NP LOVČEN na vrchol do MAUZOLEA VLADYKY NJEGOŠE, odkud máte celou Černou Horu jako na dlani. Poté do slavné CETINJE, města, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory (Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum), večer návrat na ubytování.
7. den: celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI. Cestou zpět odpolední koupání na VELIKÉ PLÁŽI. Návrat na ubytování.
8. den: výlet do malebného mořského zálivu BOKA KOTORSKÁ, zastávka v centru této oblasti, ve starobylém městě KOTOR - UNESCO (hradby, katedrála sv. Trifuna), odpoledne fakultativně plavba lodí po Boce Kotorské kolem slavného města námořníků PERASTU, návštěva poutního kostela - muzea na ostrůvku GOSPA OD ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMULA s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně PLAVA ŠPILJA, koupání a relaxace na přírodní pláži ŽANJICE s fish-piknikem, večer návrat na ubytování.
9. den: pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakultativní výlet do albánského městečka ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. Návrat na ubytování.
10. den: odjezd z ubytování, trajektem přes Boku Kotorskou a autobusem do DUBROVNÍKU. Prohlídka historického města, fakultativně lodí na ostrov LOKRUM (Mrtvé moře - slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání), podvečerní posezení v romantických hospůdkách, noční přejezd přes Slovinsko a Rakousko.
11. den: návrat do ČR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, 1x tranzitní nocleh s polopenzí v penzionu v Mostaru (2 lůžk. pokoje se soc. zařízením), 7x ubytování v aparthotelu s polopenzí v okolí Budvanské riviéry, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fish piknik, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj v hotelu 6 700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 770 Kč

Podobné zájezdy