Nejkrásnější místa Irska pěšky - hotel - bus - 2024/25 - CK Poznání
  Náročnost 2
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Během našeho putování navštívíme Severní Irsko a Irskou republiku. Projdeme se po severním pobřeží, uvidíme slavný Giant’s Causeway - Obrův chodník, Cliffs of Moher, nádherné útesy na západě, jedinečnou krasovou oblast Burren. Půjdeme okolo stolové hory Ben Bulben, po pěšinách v národním parku Wicklow Mountains, vystoupáme na poutní horu Croagh Patrick. Naší snahou je maximum času strávit ve volné přírodě. Uvidíme řadu historických památek. Prohlédneme si hlavní město Irské republiky Dublin. Cestou přes Británii navštívíme Londýn.

Poznámka: Jízdní řády trajektů na sezónu 2020 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu z důvodu změny jízdního řádu trajektu.

Poznámka II: Lze si zarezervovat i leteckou variantu zájezdu - účastníci se na místě spojí v jednu skupinu.
Aneta
Garant zájezdu
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Program zájezdu

1. - 2. den: odjezd z ČR odpoledne, noční přesun do Francie. Kolem poledne příjezd do CHERBOURGU (dle časových možností krátká prohlídka s výhledem na přístav), večerní plavba trajektem do Irska (18 hod.), nocleh v kajutách.
3. den: přejezd podél pobřeží k severu, výšlap na vyhlídkovou horu GREAT SUGAR LOAF, křemencový kužel, který je výrazným symbolem dublinského regionu. Přejezd na nocleh.
4. den: cesta na sever. Vyhlídka z provazového mostu CARRICK-A-REDE, pěší túra po pobřeží severního Irska nás vede podél útesů s dramatickými scenériemi, dojdeme k světoznámému GIANT’S CAUSEWAY - Obrovu chodníku. Procházka po krásném pobřeží z Portballintrea Village. Trasa 8 km. Přejezd k DUNLUCE CASTLE, prohlídka, ubytování.
5. den: odjezd do Irské republiky, návštěva města Londonderry, přejezd přes DONEGAL, turistika v NP Glenveagh, ubytování.
6. den: po snídani prohlídka keltského kříže na hřbitově v DRUMCLIFF, v místě posledního odpočinku básníka W. B. Yeatse, pěší turistika v okolí dominantní stolové hory BEN BULBEN, vrchol 527 m n. m., prohlídka vodopádu, návštěva jednoho z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebišť v CARROWMORE (kamenné kruhy, dolmeny, hrobky), zajímavá místa v okolí Sligo, návrat do místa ubytování.
7. den: po snídani přejezd k Westportu, výstup na poutní horu Irska CROAGH PATRICK (od hladiny moře, vrchol 764 m n. m., trasa 5 km), za dobrého počasí výhledy na WESTPORT BAY, alternativně procházka v parcích Westport House, přejezd přes přírodní park CONNEMARA NATIONAL PARK, zastávka v Kylemore Abbey (nejfotografovanější budova v Irsku), ubytování.
8. den: po snídani přejezd na pobřeží k nádherné vyhlídce z 205 m vysokých útesů CLIFFS OF MOHER. Túra po značené Burren Way jedinečnou krasovou oblastí BURREN z BALLYNALACKAN CASTLE do FANORE s krásnou písčitou pláží u Atlantiku (14 km s malým stoupáním), přejezd do místa ubytování.
9. den: po snídani odjezd na východ, zastávka v Tullamore, procházka kolem jezer v národním parku WICKLOW MOUNTAINS (různé varianty tras 4 - 16 km dle časových možností). Východištěm je GLENDALOUGH, jedno z nejdůležitějších raně křesťanských míst v Irsku. Je spojeno se jménem svatého Kevina. Procházka vede od návštěvnického centra k dolnímu a hornímu jezeru přes Giants’s Cut a hřbitůvek s kostelíky, válcovou věží a keltskými kříži. Túra vede po hřebeni nad horním jezerem, ubytování.
10. den: po snídani odjezd do centra DUBLINU, prohlídka hl. města Irska, možná návštěva muzea světoznámého pivovaru Guinness nebo Jameson Distilerry, pro zájemce prohlídka TRINITY COLLEGE, ve které jsou uloženy staré manuskripty (Book of Kells), procházka čtvrtí Temple Bar, individuální volno, noční trajekt do Walesu, cca čtyřhodinový noční odpočinek na lodi.
11. den: ráno přejezd do LONDÝNA, individuální program, večer trajektem nebo Eurotunelem na pevninu.
12. den: noční přejezd přes Německo do ČR, příjezd odpoledne.

Stravování: snídaně

snídaně, možnost přikoupení 6x hotelové večeře za 3 600 Kč.

Ubytování: hotel

1x nocleh v 4lůžkové kajutě, 7x nocleh v 2lůžkových pokojích v hotelu.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (5 500 km), trajekt z Francie do Irska, trajekt z Irska do Anglie, trajekt (Eurotunel) z Anglie, 1x nocleh ve 4lůžkové kajutě, 7x nocleh v 2lůžkových pokojích v hotelu se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj v hotelu 5 300 Kč (let. varianta 5 900 Kč), 6x večeře 3 600 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 840 Kč

Podobné zájezdy