Makedonské putování na kole - 2024/25 - CK Poznání
  Náročnost 2.5
polopenze stravapolopenze různé ubytovánírůzné autokarem dopravaautokarem
V samém srdci Balkánského poloostrova leží země, kde se rozkládají průzračné vody jezer obklopené majestátně se tyčícími desítkami dvoutisícových hor. Tato země je posetá drahokamy památek ve směsici kultury muslimské, křesťanské i pravoslavné, otevírajíc nám svět tajemných byzantských klášterů s omamně vonícím kadidlem a mihotajícím se leskem bohatě zlacených ikon, ve světle žhnoucích svící uprostřed hor, vinic i tabákových polí. Na kolech ji projedeme cestou i necestou, dolinami i horskými úbočími, panensky čistou krajinou. V zapomenutých vesničkách narazíme na dobrosrdečné obyvatele, na zelených horských loukách objevíme stáda ovcí, v restauracích a na tržištích ochutnáme balkánské speciality. Pojeďte s námi po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje, světem kontrastů dávnověku s dobou moderní. Obtížnost 3-4, vhodné pro treková i MTB kola, ideální pro cyklisty, kteří své kolo nepoužívají jen pro cestu do práce.

Poznámka: Počet elektrokol na zájezdu je omezen. Elektrokolo musí být zaznamenáno do smlouvy o zájezdu formou příplatkové služby. Při nenahlášení do CK bude jeho přeprava zamítnuta.
Nabíjení elektrokol může být hotelem zpoplatněno.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Makedonie.
2. den: příjezd do hl. města Makedonie SKOPJE - pevnost, největší a nejstarší městská mešita MUSTAFA PAŠI, hodinová věž, procházka po osmanském kamenném mostě, atmosféra největšího makedonského tržiště - Bitbazaru. Už na kolech údolím nejdelší makedonské řeky VARDAR, zajedeme k jezeru MATKA uprostřed skal, projedeme albánské vesničky plné života (60 km). Naložíme kola a autobusem se přesuneme do NP MAVROVO (3x nocleh).
3. den: autobusem na ŠAR PLANINU, lyžařským střediskem POPOVA ŠAPKA po makadamové cestě (vhodné pro MTB kola) pod vrchol TITOV VRH (2 200 m n. m.), alternativní výstup "na lehko" na vrchol (2 747 m), zpět stejnou cestou, sjezd po asfaltových serpentinách do TETOVA, střediska albánské menšiny - unikátní malovaná mešita z 15. st. ŠARENA DŽAMIJA, klášter dervišů ARABATI BABA TEKJE, malinké obchůdky ve starém městě, zpět na ubytování (60 km). Alternativně pro treková kola přejezd podhůřím ŠAR PLANINY s výjezdem ke kosovským hranicím.
4. den: cykloturistika podél malebného jezera v NP MAVROVO zakončená výjezdem po úzké asfaltové silničce podél pastvin s pasoucími se ovečkami do osamocené pitoreskní "vlašské" vesničky GALIČNIK, sjezd k jezeru na ubytování (60 km).
5. den: na kolech se vyšplháme na náhorní planinu pohoří BISTRA s výhledy na jezero a přes údolím řeky Radiky, na nedostupnou příhraniční hradbu hor Korab a Dešat (tento výjezd lze uskutečnit též pomocí lanovky), po kamenité cestě pokračujeme nitrem velehor až do vesničky LAZAROPOLE, po krátkém občerstvení sjedeme po asfaltové silničce do údolí (60 km), alternativně pro treková kola údolím řeky RADIKA okolo malebného kláštera SV. JOVAN BIGORSKI do albánského města DEBAR (50 km), odtud obě skupiny autobusem k jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s jezery Titicaca, Tanganjika a Bajkal), k OHRIDSKÉMU JEZERU obklopenému horami, které bere dech i protřelým světoběžníkům (3x nocleh).
6. den: dopoledne pohodově na kolech přejedeme podél jezera k hranicím s Albánií, kde leží patrně nejvýznamnější makedonský klášter SV. NAUM (žák Metodějův) z 10. století. Můžeme vyměnit kolo za loďku a vyjet si k průzračným pramenům řeky ČERNÝ DRIM (40 km). Cestou možnosti ke koupání. Odpoledne (možno absolvovat na kole) navštívíme perlu Balkánu, město OHRID (UNESCO) v dávnověku nazývané Lychnidos "město světla" – leží na římské obchodní cestě spojující Jaderské moře s Egejským, s dominantou monumentální pevnosti. Prohlídku zakončíme individuálním volnem, které protáhneme lehce do noci - nepopsatelná večerní atmosféra tohoto města. Příjezd na ubytování v nočních hodinách.
7. den: přes horský masiv GALIČICA se vydáme k PREŠPANSKÉMU JEZERU. Krásnou přírodou národního parku vystoupáme do sedla LIVADA (1 568 m). Přímo pod nejvyššími vrcholky pohoří je pro nenasyty připravená "bajkovka". Patnáctikilometrový sjezd nás zavede do téměř zapomenuté vesničky STENJE v bezprostřední blízkosti hranice s Albánií. Žízeň uhasíme na návsi místním pivem a pot smyjeme ve vodách Prešpanského jezera. Zde dnešní etapu ukončíme. Pro dychtivé nevšedních zážitků lze ještě nakouknout na skok do Albánie, zajet do první vesničky na výbornou kávu nebo studené pivo (60 km). Autobusem návrat na ubytování k Ohridskému jezeru.
8. den: ráno autobusem do NP PELISTER. Celodenní turistika v národním parku tvořeném pohořím BABA. Překonáme 800 m převýšení a po zásobovací cestě dojedeme až k horským jezerům přezdívaným "PELISTERSKÉ OČI" - nádherné výhledy na celé pohoří, mystická "kamenná moře" (60 km). Cestou zpět zavítáme na návštěvu živoucího druhého největšího města Makedonie BITOLY, za Osmanské říše bývalé správní sídlo, kde mělo zastoupení několik konzulátů evropských zemí. Chloubami nejjižnějšího města bývalé Jugoslávie jsou rušná čaršija s bohatou tržnicí v tureckém stylu Bezisten, monumentální Izákova mešita, hodinová věž a pravoslavná katedrála St. Dimitrija. Pro majitele trekových kol je doporučován výlet k významnému archeologickému nalezišti HERACLEA z byzantského období se zachovalým římským amfiteátrem. Alternativně možnost pěšího výstupu na nejvyšší vrchol pohoří - PELISTER (2 061 m). Přesun do vinařského městečka NEGOTINO. Nocleh v hotelu. Pro zájemce večerní exkurze ve vinařském závodě s ochutnávkou vín.
9. den: dopolední relax a poslední nákupy, poté odjezd z Makedonie do Srbska, noční přejezd Srbskem a Maďarskem.
10. den: příjezd do ČR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (4 200 km) se speciálním krytým vlekem na kola, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné do památek, fakultativní akce a náklady s nimi spojené, případná místní doprava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj v hotelu 4 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna zájezdu 700 Kč, přeprava elektrokola 800 Kč

Podobné zájezdy