Polské Bieszczady na kole v pohodě - 2024/25 - CK Poznání
7denní zájezd
  Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Nejdivočejší kout Polska, plný lesů a polonin, to jsou Bieszczady. Pokud chcete utéct od civilizace, zamiřte právě sem. Jakkoliv opuštěné, divoké a nepřístupné, jsou bieszczadské hory protkány hustou sítí lesních a polních cest, které jsou ideální pro cyklistické eskapády a jezdit po nich přináší opravdové potěšení. Nedávají tady prý dobrou noc lišky, ale spíše medvědi, rysi a vlci. Dá se tady celé týdny toulat a užívat si noční oblohy bez oslnění z města. Cesty údolími karpatských polonin nás zavedou na místa spojená s dávnými národy Lemků a Bojků. Poněkud rušněji bude u přehrady Solina, která je největší v zemi. K atrakcím parku, který leží v Podkarpatském vojvodství, patří i vlaková úzkokolejka původně vozící dřevo, dnes turisty. Klasická železnice sleduje stopy Švejka putujícího tímto zapomenutým koutem Polska na haličskou frontu. Většina tras vede po asfaltových a šotolinových cestách vhodných též pro trekkingová kola. Některé úseky vedoucí přes hřebeny jsou vhodné pro "horaly". Zájezd je zcela bez nočních přejezdů!

Poznámka: Uvedené svozy neplatí pro tento cyklozájezd. Při nedostatečné naplněnosti bude mít zájezd společnou dopravu s pěší variantou zájezdu, která je koncipovaná tak, že si obě skupiny nebudou navzájem překážet.

Poznámka II: Počet elektrokol na zájezdu je omezen. Elektrokolo musí být zaznamenáno do smlouvy o zájezdu formou příplatkové služby. Při nenahlášení do CK bude jeho přeprava zamítnuta.
Nabíjení elektrokol může být hotelem zpoplatněno.

Termíny a ceny

Termín 05.07. - 11.07.24 pátek - čtvrtek
UZAVŘENO
Kód termínu 24PCH01272
Cena
19 990 Kč
cena za 7 dní

Program zájezdu

1. den: ranní odjezd z ČR, průjezd Polskem, večerní příjezd do Bieszczad, ubytování v centru Bieszczad v Muczne.
2. den: po silnici podél zubří rezervace do SMOLNIKU, kde se nachází dřevěný kostel sv. Michala Archanděla z 18. století zařazeného mezi památky UNESCO. Dále pokračujeme podél řeky San do DWERNIKU, kde si prohlédneme další z řady dřevěných kostelů sv. Michala Archanděla. Poté odbočíme na lesní cyklostezku vedoucí údolím skrze Caryňské poloniny podél kempů a Caryňského potoku. Následně vyjedeme na silnici, po které se vydáme směrem zpět od BEREŽKI do BRZEGI GORNE (45 km), kde nás bude čekat autobus, který nás zaveze na ubytování.
3. den: po silnici vyjíždíme přímo z hotelu až do malé vsi CHMIEL s dřevěným kostelem sv. Mikuláše. Pokračujeme po lesní cestě podél řeky SAN k ruinám mostu u osady KRYWE. Po krátkém občerstvení v restauraci ve Studenném pokračujeme k jezeru SOLINSKIE, odkud nás autobus zaveze na ubytování (44 km).
4. den: ráno autobusem do městečka CISNA. Dopolední výlet úzkokolejkou údolím říčky Solinky do nitra bieszczadských lesů. Již na kole budeme sjíždět z vrcholu 720 m do údolí Oslawy, kde budeme pokračovat podél stejnojmenné říčky až do vesničky TURZAŇSK s dalším dřevěným kostelíkem zaneseným na seznamu UNESCO (40 km). Údolím kolem řeky pojedeme až do většího města ZAGORZ. Odkud se vracíme autobusem zpět do ubytování (58 km). Alternativně lze tento den využít jako odpočinkový a po příjezdu do Turzaňsk jet do Sanoku autobusem s prohlídkou skanzenu (33 km). Autobusem obě skupiny zpět na ubytování.
5. den: celodenní pěší túra k trojmezí - na vrchol KREMENEC (1 221 m). Ze sedla Przelecz Wiznianski vystoupáme na vrchol WIELKA RAWKA (1302 m) s výhledy na bieszczadské poloniny a do Podkarpatské Rusi. Podél polsko-ukrajinské hranice dojdeme k trojmezí. Přes hřeben DZIAL sestoupíme do WETLINY. Autobusem zpět na ubytování.
6. den: celodenní výlet na kole do nejvýchodnější části Bieszczad. Opuštěnou krajinou sjedeme k řece SAN. Podél řeky pokračujeme k vřesovišti TARNAWA. Opuštěnou krajinou po štěrkové cestě pozvolna směřujeme vzhůru až do výšky 800 metrů. Pro zájemce je možnost po štěrkové cestě si prodloužit výlet dále až k zaniklé vesnici BENIOWA se zbytky hospodářských budov a základy kostela. Zpět se vrátíme po silnici nebo lesní cestou nitrem východních Bieszczad (55 km / s prodloužením 65 km).
7. den: ráno po snídani odjezd domů, tranzit Polskem, večerní návrat do ČR.

Stravování: polopenze

polopenze.

Ubytování: hotel

6x ubytování v hotelu.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (2 000 km) včetně dopravy kol v krytém přívěsu, 6x ubytování v hotelu s polopenzí, sportovní instruktor, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné do památek, fakultativní akce, případná místní doprava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 300 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 525 Kč, přeprava elektrokola 1000 Kč

Podobné zájezdy