Pohodový týden - Rumunsko - Maramureš, Rodna a kostelíky UNESCO - 2023 - CK Poznání
8denní zájezd
Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Pohodový týden - Rumunsko - Maramureš, Rodna a kostelíky UNESCO
Na severu Rumunska na hranicích s Podkarpatskou Rusí se nachází nádherná hornatá oblast s romantickým názvem Maramureš. Čekají nás v ní hluboké lesy, zaříznutá údolí s horskými bystřinami, strmé kopce a na hřebenech hor louky se všudypřítomnými stády ovcí a polodivokých koní. Díky existenci dřívějšího hraničního pásma se jedná o hory ještě téměř nedotčené lidským konáním, hory s panenskou přírodou. Budeme se toulat po hřebenech, kde narazíme akorát na vlídné pastevce nebo se s dřevorubci projedeme jedinou zachovalou úzkokolejkou, která je obsluhována parní lokomotivou. Kraj Maramureš zahrnuje i nejvyšší pohoří východních Karpat - Rodnu, chcete-li Pěnišníkové hory, jeho nejvyšší vrchol Pietrosul se pokusíme zdolat. Pod horami se nachází romantická údolí s dřevěnými kostelíky zapsanými do seznamu Světového dědictví UNESCO, z nichž nejzajímavější určitě navštívíme. V horách též narazíme na stopy 1. i 2. světové války. Ubytováni budeme v ***hotelu s polopenzí za městečkem Borsa v malém turistickém centru uprostřed hor.

Termíny a ceny

Termín 13.08. - 20.08.23 neděle - neděle
UZAVŘENO
Kód termínu 23AMK01917
Cena
15 990 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: dopolední odjezd z ČR, tranzit přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.
2. den: ranní příjezd do Maramureše, zastávka u kostelíku UNESCO ve vesnici DESESTI a v malebném klášteře BIRSANA, přejezd na ubytování do krásného horského střediska BORSA, které leží na pomezí MARAMUREŠSKÝCH HOR a pohoří RODNA, ubytování, následuje svačina na hotelu, dále vyrazíme na výlet s pomocí lanovky k 60 m vysokému KOŇSKÉMU VODOPÁDU (2 hod., ↓400 m), večeře v hotelu.
3. den: snídaně, lanovkou výjezd pod horu STIOL (1 611 m), která se nachází v pohoří RODNA, vydáme se na pohodový pěší výlet k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI (3 hod., ↑300 m, ↓300 m) nebo pokračování po hřebeni na horu GARGALAU (2 158 m n. m.) (6 hod., ↑700 m, ↓700 m), zpět k lanovce nebo návrat pěšky po hřebeni Rodny pod horou Galatiu (2 048 m n. m.) přímo na hotel (8 hod., ↑700 m, ↓1 000 m).
4. den: snídaně, lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol v pohoří Rodna, tentokrát zdoláme krátký úsek do sedla PRISLOP (1 416 m), odtud krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1 847 m n. m.) a následný, ze začátku strmý sestup do údolí poblíž hotelu (8 hod., ↑700 m, ↓1 000 m), možnost lehčí varianty s návratem do sedla Prislop a autobusem do hotelu (5-6 hod., ↑400 m, ↓200 m), večeře.
5. den: snídaně, tento odpočinkový den nás čeká autobusem přejezd do městečka VISEU DE SUS, výlet poslední funkční karpatskou úzkokolejkou sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do nitra hor, vycházka po naučné stezce či údolím, vláčkem zpět na nádraží a návrat autobusem do hotelu, večeře.
6. den: snídaně, z městečka Borşa vystoupáme na nejvyšší vrchol Rodny, kterým je kamenitý PIETROSUL (2 303 m), naskytne se nám výhled do nitra liduprázdné Rodny - na panenskou přírodu charakteristickou holými hřebeny pokrytými alpinskými loukami, na porosty barevných rododendronů (pěnišníků), stejnou cestou zpět do Borşy (7-8 hod., ↑1 300 m, ↓1 300 m), nebo jen klidným tempem stejnou cestou ke krásnému jezeru IEZER (1 895 m n. m.) pod hlavním vrcholem (5 hod., ↑950 m, ↓950 m), autobusem zpět do hotelu, večeře.
7. den: snídaně, ranní odjezd busem do živoucího města na rumunsko-ukrajinských hranicích SIGHETU MARMATIEI (poslední nákupy), cestou se zastavíme u dřevěného kostelíka (UNESCO) ze 17. století, který leží ve vesnici IEUD v údolí říčky IZA, navštívíme VESELÝ HŘBITOV v SAPINTĚ, odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
8. den: dopolední návrat do ČR.

Ubytování: hotel

ubytování v ***hotelu za městečkem Borsa v malém turistickém centru uprostřed hor.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • : 5x nocleh, 5x snídaně, 5x večeře, doprava klimatizovaným autobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 600 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 560 Kč

Podobné zájezdy