Pohodový týden - Dolomity Balkánu - NP Durmitor s mořem - 2024/25 - CK Poznání
9denní zájezd
  Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Na poměrně malém území se nachází jedno z nejmalebnějších a nejznámějších pohoří Černé Hory - Durmitor, který se svými 48 štíty vyšších 2 000 m, 18 jezery, 5 kaňony a 748 prameny bude těžko hledat konkurenci v širém okolí. Vydejte se s námi do malebné horské krajiny, kde jsme pro vás připravili nenáročnou turistiku kolem jezer pod majestátnými vrcholy, popřípadě do sedel a náhorních luk s nádhernými výhledy. Na své si přijdou i zdatnější turisté, pro které jsou připraveny hřebenové cesty a výstupy na místní velikány s panoramatickými pohledy do širého okolí. Neopomineme ani severní část pohoří, kde se dravou silou prodírá nejdelší černohorská řeka Tara největším evropským kaňonem hlubokým až 1 300 m a dlouhým 145 km. Na své si opravdu přijde každý a věříme, že budete odjíždět se spoustou turistických zážitků. Ubytováni budeme v horském ***hotelu s jedinečnou černohorskou polopenzí. A bonus na závěr. Nedávno byla dokončena významná zkratka přímo z Durmitoru k moři. Využijeme ji a vy můžete půl dne relaxovat u moře.

Poznámka: v případě nedostatečného naplnění zájezdu může mít zájezd společnou autobusovou dopravu s cyklistickou variantou, která je koncipovaná tak, aby výrazně nenarušovala program.

Termíny a ceny

Termín 20.07. - 28.07.24 sobota - neděle
průvodce: Š. Steklá
Kód termínu 24AAV01753
Cena
18 990 Kč
cena za 9 dní

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé Hory.
2. den: ranní zastávka na kávu v sedle na hranici NP, příjezd do černohorského horského střediska v NP DURMITOR - ŽABLJAK, ubytování dle možností hotelu. Základní varianta (náročnost 1 z 5; 3 hod., ↑100 m, ↓100 m): po zbytek dne seznámení s okolím. Nenáročná turistika (procházka) k ledovcovému CRNO JEZERU, které je zároveň vstupní branou do pohoří. Okružní trasa kolem Malého a Velkého jezera poblíž TITOVY JESKYNĚ pod majestátným hřebenem MEDED. V případě sil a chuti podél potoka se starými mlýny k jezeru ZMINJE. Zpět na ubytování, večeře.
3. den: snídaně, odjezd busem do SEDLA, základní varianta (2 z 5; 5 hod., ↑300 m, ↓500 m): okružní trasa v oblasti "durmitorského Matterhornu" kolem horského plesa ZELENI VIR a dále kolem jedinečné ukázky geologické činnosti ŠERENI PASOVI na cestu vedoucí k autobusu. Alternativně lze vystoupat na osamělý vrchol SEDLENA GREDA (350 m převýšení) s jedinečným výhledem na Durmitor a černohorsko-bosenské pohraniční pohoří. Těžší varianta (3 z 5; 6 hod., ↑600 m, ↓750 m): pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol pohoří BOBOTOV KUK (2 523 m n. m.), odkud budete mít celý Durmitor jako na dlani. Zpět stejnou cestou nebo okruhem jednodušší varianty. Odjezd do hotelu, večeře.
4. den: snídaně, základní varianta (2 z 5; 5 hod., ↑100 m, ↓850 m): lanovkou (pokud nepojede, tak pohodová túra na SKRČKO JEZERO) na SAVIN KUK (2 313 m n. m.). Zpět na ubytování příjemnou cestou přes obec RAZVRŠJE, kde ochutnáme místní pálenku. Těžší varianta (3,5 z 5; 7 hod., ↑250 m, ↓1 000 m): pro zdatné turisty navíc možnost výstupu ze SAVINA KUKU přes jištěnou "tatranskou" cestu na vyhlídku ISTOČNY VRH (2 445 m n. m.), sestup po značené cestě do střední části lanovky a pokračování v trase na ubytování. Večeře v hotelu.
5. den: snídaně, základní varianta (1,5 z 5; 5 hod., ↑200 m, ↓250 m): odpočinkový den nás zavede (možnost využití místních taxíků) na krásnou vyhlídku ČUROVAC s neopakovatelným výhledem do nitra největšího kaňonu Evropy - TARA se stejnojmennou řekou. Zpět do ŽABLJAKU, po zbytek dne možnost relaxace, večeře. Alternativně možnost raftingu na řece TARA. (Odvoz na rafting a zpět do hotelu + splutí úseku řeky zajištěno místní agenturou. Cena 50-55 EUR).
6. den: snídaně, základní varianta (2,5 z 5; 7 hod., ↑650 m, ↓650 m): pohodlnou cestou do jednoho z horských údolí - LOKVICE se salaší (možnost koupě ovčích sýrů) s alternativní turistikou a možností návštěvy jedinečné LEDOVÉ JESKYNĚ s krápníky a ledovými stalagmity. Těžší varianta (3,5 z 5; 8 hod., ↑900 m, ↓900 m): výstup na skalnatou jištěnou hradbu MEDED s velkým počtem vyhlídek. Obě trasy nás zavedou k jezeru a poté zpět do hotelu, večeře.
7. den: snídaně, základní varianta (2 z 5; 5 hod., ↑750 m, ↓750 m): pěší výlet okolo jezer BARNE a JABLANIČKO JEZERO s možností relaxace a dále na severní náhorní plošinu Durmitoru - CRVENA GREDA (3 z 5; 8 hod., ↑900 m, ↓900 m) s pěknými výhledy. Cestou možnost ochutnat místní pálenku a čerstvé sýry na salaši. Okruh nazpět na ubytování vede krasovým terénem. Večeře na hotelu.
8. den: snídaně, přejezd nově postavenou zkratkou (cca 3 hod.) k moři do historického města HERCEG NOVI, koupání, relaxace na pláži, prohlídka města. Večer odjezd z Černé Hory.
9. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Stravování: polopenze

polopenze.

Ubytování: hotel

ubytování v horském ***hotelu s jedinečnou černohorskou polopenzí.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • 6x nocleh, 6x snídaně, 6x večeře, 1x ochutnávka černohorské rakije, doprava klimatizovaným autobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje". Na vstupy budete potřebovat cca 50 eur
  • 1lůžkový pokoj 4 800 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 675 Kč

Podobné zájezdy