Národní parky a moře Černé Hory - privátní dům - 2024/25 - CK Poznání
  Náročnost 2
vlastní stravavlastní apartmán ubytováníapartmán autokarem dopravaautokarem
Program se stal v minulých sezónách HITEM č. 1. Přes Srbsko jsou již silnice dávno opravené, a tak se můžeme mnohem jednodušeji podívat do země, která se již před lety stala rezervací UNESCO. Až ji spatříte, přesvědčíte se, že Černá Hora je nejkrásnější částí Jadranu. Během putování poznáte čtyři národní parky, rozeklané štíty Durmitoru, překrásná pobřeží, historická města, panenskou přírodu černohorsko - albánského pomezí v okolí Skadarského jezera…

Poznámka: u okrajových termínů při nedostatečné naplněnosti bude mít zájezd společnou dopravu s cyklovariantou, která je koncipovaná tak, aby výrazně nenarušovala program.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Program zájezdu

1. - 2. den: odjezd z ČR dopoledne, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé Hory. Setkání s orientem v černohorském městě PLJEVLJA. GAZI HUSEIN PAŠOVA MEŠITA s nejvyšším minaretem bývalé Jugoslávie, procházka k unikátnímu pravoslavnému klášteru Svaté trojice ze 12. století. Přejezd do pohoří DURMITOR přes monumentální most v kaňonu řeky TARY. Nocleh a večeře v privátních domech v horském středisku ŽABLJAK nedaleko východiště túr do hor, 3 noci na stejném místě.
3. den: lehčí varianta - túra k jezerům CRNO JEZERO, ZMINJE JEZERO a na planinu CREPULJ POLJANA, náročnější varianta CRVENA GREDA (2 164 m).
4. den: lehčí varianta - dopoledne skalní vyvýšenina ĆUROVAC s výhledem do kaňonu řeky TARY, odpoledne lanovkou na SAVIN KUK (2 313 m). Náročná varianta - výstup na nejvyšší horu Durmitoru - kamennou pyramidu BOBOTOV KUK (2 522 m), odkud je vidět Černá Hora jako na dlani, pro zájemce alternativně možnost raftingu na řece TARA (cca 45 EUR včetně pikniku).
5. den: ráno pastva pro oči - kaňon řeky TARA. Průjezd nejdelším a nejhlubším kaňonem Evropy (až 1 300 metrů hluboký, pod ochranou UNESCA). Krátký přejezd do NP BIOGRADSKA GORA se stejnojmenným jezerem ve výšce 1 094 m, které je považováno za nejkrásnější jezero na Balkáně. V okolí jezera se nachází jeden ze tří největších pralesů Evropy. Možnost okruhu kolem jezera nebo turistických vycházek v okolí jezera. Přejezd k moři divokým kaňonem řeky MORAČA. Ubytování v privátním domě v okolí Budvanské riviéry – 4 noci na jednom místě. Večer prohlídka historického centra BUDVY s hradbami z 15. stol., poté noční život v Budvě, návrat pozdě večer.
6. den: cesta autobusem s vyhlídkami na celou BOKU KOTORSKOU. Zastávka v NJEGUŠI (dům černohorského vladyky Njegoše s muzeem), sušárna pršutu, pro zájemce ochutnávka sýra a vína. Přes pohoří NP LOVĆEN do slavné CETINJE. Možnost výjezdu pod Jezerský vrch, mauzoleum vladyky Petra II. Petroviće Njegoše.
7. den: kolem 9. hodiny výlet do kaňonu řeky CIJEVNY, procházka podél kaňonu, koupání v řece, přejezd do NP SKADARSKÉ JEZERO, které je obklopené vysokými horami na černohorsko-albánském pomezí (rezervace vodního ptactva - pelikán, kormorán, atd., desítky druhů ryb). Fakult. možnost projížďky po jezeře s koupáním a občerstvením.
8. den: dopoledne návštěva KOTORU (UNESCO), jednoho z nejlépe zachovaných středověkých měst s dobovou středomořskou atmosférou, možnost výstupu po hradbách, po 1426 starých schodech, až k pevnosti sv. Ivana do výšky 260 m s úchvatnými výhledy na město a Kotorský záliv. Odpoledne koupání a relaxace u moře.
9. den: ráno odjezd do TIVATU, pro zájemce fakultativní lodní výlet po BOCE KOTORSKÉ: výstup na ostrov GOSPA OD ŠKRPJELA, prohlídka starodávného městečka PRČANJ s možností koupání, poté lodí do kdysi slavného města námořníků PERASTU, plavba celou BOKOU KOTORSKOU do rybářského městečka ROSE s možností koupání a občerstvením, poté plavba kolem nejzelenějšího města na Jadranu HERCEG NOVI se středověkými pevnostmi. Odjezd z IGALA přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko do ČR.
10. den: příjezd do ČR v podvečerních hodinách.

Stravování: vlastní

bez stravy. Ceny potravin a jídel jsou v Černé Hoře velmi příznivé, není třeba s sebou vozit velké zásoby potravin, možnost stravování je v okolí každého nocležiště.

Ubytování: apartmán

7x ve 2-4lůžkových pokojích v privátních domech v Žabljaku a v apartmánech u moře, za příplatek 2 222Kč/os. 2lůžkový pokoj po celou dobu pobytu.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (3 500 km), pobytová taxa, ubytování 7x ve 2-4lůžkových pokojích v privátních domech v Žabljaku a v apartmánech u moře s vlastní stravou (za příplatek 2 222 Kč/os. 2lůžkový pokoj po celou dobu pobytu), vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • strava, vstupy, lodní a fakultativní výlety, 1x společná večeře v horách: porce pečeného jehněte nebo pstruh se salátem, víno a rakije (zároveň je také součástí polopenze při jejím doplacení) cca 15 EUR a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • místní černohorská polopenze ve stravovacích zařízeních (večeře - tradiční balkánská jídla) 3 500 Kč (polopenze začíná 2. den večeří a končí 9. den snídaní), garance 2lůžkového pokoje 2 222 Kč/os., pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu za 700 Kč

Podobné zájezdy