Národní parky a moře Černé Hory - hotel - 2024/25 - CK Poznání
10denní zájezd
  Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Pohodlná dálnice přes velkou část Srbska nám podstatně zkrátí cestu do země, která se již před lety stala rezervací UNESCO. Až ji spatříte, přesvědčíte se, že Černá Hora je nejkrásnější částí Jadranu.

Během putování poznáte čtyři národní parky, rozeklané štíty Durmitoru, překrásná pobřeží, historická města, panenskou přírodu černohorsko - albánského pomezí v okolí Skadarského jezera…

Poznámka: Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava

Poznámka II: u okrajových termínů při nedostatečné naplněnosti bude mít zájezd společnou dopravu s cyklovariantou, která je koncipovaná tak, že si obě skupiny nebudou navzájem překážet.

Termíny a ceny

Termín 28.06. - 07.07.24 pátek - neděle
VYPRODÁNO, průvodce: V.Sojka
Kód termínu 24NPD01731
Cena
19 490 Kč
cena za 10 dní
Termín 23.08. - 01.09.24 pátek - neděle
průvodce: J. Svoboda
Kód termínu 24NPD01733
Cena
19 490 Kč
cena za 10 dní

Program zájezdu

1. - 2. den: odjezd z ČR dopoledne, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé Hory. Setkání s orientem v černohorském městě PLJEVLJA. Dle příjezdu GAZI HUSEIN PAŠOVA MEŠITA s nejvyšším minaretem bývalé Jugoslávie, procházka k unikátnímu pravoslavnému KLÁŠTERU SVATÉ TROJICE ze 12. století. Přejezd do pohoří DURMITOR přes monumentální most v kaňonu řeky TARY. Nocleh a večeře v hotelu v horském středisku ŽABLJAK nedaleko východiště túr do hor, 3 noci na stejném místě.
3. den: lehčí varianta - túra k jezerům CRNO JEZERO, ZMINJE JEZERO a na planinu CREPULJ POLJANA, náročnější varianta CRVENA GREDA (2 164 m).
4. den: lehčí varianta - dopoledne skalní vyvýšenina ĆUREVAC s výhledem do kaňonu řeky TARY, odpoledne lanovkou na SAVIN KUK (2 313 m). Náročná varianta - výstup na nejvyšší horu Durmitoru - kamennou pyramidu BOBOTOV KUK (2 522 m), odkud je vidět Černá Hora jako na dlani, pro zájemce alternativně možnost raftingu na řece TARA (cca 55-60 EUR).
5. den: ráno pastva pro oči - kaňon řeky TARA. Průjezd nejdelším a nejhlubším kaňonem Evropy (až 1 300 metrů hluboký, pod ochranou UNESCA). Krátký přejezd do NP BIOGRADSKA GORA se stejnojmenným jezerem ve výšce 1 094 m, které je považováno za nejkrásnější jezero na Balkáně. V okolí jezera se nachází jeden ze tří největších pralesů Evropy. Možnost okruhu kolem jezera nebo turistických vycházek v okolí jezera. Přejezd k moři divokým kaňonem řeky MORAČA. Ubytování v aparthotelu nebo apartmánu u moře v okolí Budvanské riviéry – 4 noci na jednom místě. Večer prohlídka historického centra BUDVY s hradbami z 15. stol., poté noční život v Budvě, návrat pozdě večer.
6. den: cesta autobusem s vyhlídkami na celou BOKU KOTORSKOU. Zastávka v NJEGUŠI (dům černohorského vladyky Njegoše s muzeem), sušárna pršutu, pro zájemce ochutnávka sýra a vína. Přes pohoří NP LOVĆEN do slavné CETINJE. Možnost výjezdu pod Jezerský vrch, mauzoleum vladyky Petra II. Petroviće Njegoše.
7. den: kolem 9. hodiny výlet do kaňonu řeky CIJEVNY, procházka podél kaňonu, koupání v řece, přejezd do NP SKADARSKÉ JEZERO, které je obklopené vysokými horami na černohorsko-albánském pomezí (rezervace vodního ptactva - pelikán, kormorán, atd., desítky druhů ryb). Fakult. možnost projížďky po jezeře s koupáním a občerstvení.
8. den: dopoledne návštěva KOTORU (UNESCO), jednoho z nejlépe zachovaných středověkých měst s dobovou středomořskou atmosférou, možnost výstupu po hradbách, po 1426 starých schodech, až k pevnosti sv. Ivana do výšky 260 m s úchvatnými výhledy na město a Kotorský záliv. Odpoledne koupání a relaxace u moře.
9. den: ráno odjezd do TIVATU, pro zájemce fakultativní lodní výlet po BOCE KOTORSKÉ: výstup na ostrov GOSPA OD ŠKRPJELA, prohlídka starodávného městečka PRČANJ s možností koupání, poté lodí do kdysi slavného města námořníků PERASTU, plavba celou BOKOU KOTORSKOU do rybářského městečka ROSE s možností koupání a občerstvením, poté plavba kolem nejzelenějšího města na Jadranu HERCEG NOVI se středověkými pevnostmi. Odjezd z IGALA přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko do ČR.
10. den: příjezd do ČR v podvečerních hodinách.

Stravování: polopenze

polopenze.

Ubytování: hotel

3x ubytování v hotelu v horách a 4x ubytování v apartmánu nebo aparthotelu na pobřeží ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (3 500 km), pobytová taxa, 3x ubytování v hotelu v horách a 4x v aparthotelu nebo apartmánu na pobřeží ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením, 7x polopenze, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy, lodní a fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje". Na vstupy budete potřebovat cca 75 eur, lodní výlety 55 eur
  • 1lůžkový pokoj 5 100 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu za 750 Kč

Podobné zájezdy

Recenze

Š
Václav Š.    Plzeň
95%
Vesměs vše
   
Klientský servis
   
Program zájezdu
   
Doprava
   
Ubytování a stravování
   
Hlavní průvodce
12. 07 2024