Norsko, Švédsko - Velký polární okruh - 2024/25 - CK Poznání
Svolvaer

Norsko, Švédsko - Velký polární okruh

13denní zájezd
  Náročnost 1
vlastní stravavlastní chata ubytováníchata autokarem dopravaautokarem
Tento podrobný okruh propojuje nejkrásnější partie severního Norska (čarokrásné souostroví Lofoty s malebnými tmavě červenými rybářskými vesničkami, nad nimiž se tyčí rozeklané vrcholky hor) s přírodními krásami středního a jižního Norska (ledovec Svartisen, Zlatá cesta Severu přes hory a fjordy začínající proslulou cestou Trollů, pokračující plavbou přes Norddalsfjord a končící u nejkrásnějšího fjordu Geiranger). Zájezd neopomíjí ani kulturní památky země, navštívíme největší severskou gotickou katedrálu v Trondheimu, světoznámý skanzen v Lillehammeru, věhlasná muzea v Oslu.

Poznámka: v termínu od 4.7. nástupní místa Praha, Pardubice, Hradec Králové, v termínu od 1.8. Praha a Plzeň.

Termíny a ceny

Termín 04.07. - 16.07.24 čtvrtek - úterý
VYPRODÁNO
Kód termínu 24NPO08604
Cena
20 990 Kč
cena za 13 dní
Termín 01.08. - 13.08.24 čtvrtek - úterý
VYPRODÁNO
Kód termínu 24NPO08639
Cena
20 990 Kč
cena za 13 dní

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách. Krátkým trajektem z Německa do Dánska a novým Øresundským mostem z Kodaně do Malmö ve Švédsku.
2. den: LUND - významné kulturní středisko v jižním Švédsku s pěknou románskou katedrálou, v historii dokonce největší město Skandinávie.
3. den: přejezd hraničního fjordu IDDEFJORD. Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJØSA. Návštěva městečka LILLEHAMMER - turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen.
4. den: průjezd nejdelším norským údolím GUDBRANDSDALEN, které je nazýváno srdcem Norska, a národním parkem DOVREFJELL s vyhlídkou na jeho drsnou přírodu. Devítihodinová prohlídka TRONDHEIMU - třetí největší město Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy. Noční přejezd.
5. - 6. den: norské souostroví LOFOTY - patří k nejmalebnějším místům ve Skandinávii. Rybářské vesničky jsou rozprostřené podél mořských zálivů a nad nimi se tyčí rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj turistů, malířů a rybářů. Hlavní město SVOLVAER, UNESCEM chráněný fjord NUSFJORD, městečko REINE vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot aj.
7. den: Vyhlídková jízda mosty a trajektem zpět na pevninu s pohledy na skalnaté hory vyrůstající přímo z mořské hladiny. Dále cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Turistika v národním parku Rago. Městečko FAUSKE.
8. den: zastávka na POLÁRNÍM KRUHU - prohlídka návštěvního centra. SVARTISEN - výlet k nejznámějšímu ledovcovému splazu druhého největšího norského ledovce. Noční přejezd.
9. den: procházka tundrou v DOVREFJELLU v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou putovali králové na korunovaci do katedrály v Trondheimu. Ubytování.
10. den: ZLATÁ CESTA SEVERU - začíná jedinečným stavitelským dílem silnicí TROLLSTIGVEIEN s úchvatnou vyhlídkou, pokračuje přes hory k NORDDALSFJORDU a po jeho přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu fjordu GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Cesta malebným údolím OTTADALEN se zastávkou v městečku LOM s kostelíkem a dřevěnou architekturou. Nocleh.
11. den: OSLO - vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei. Nocleh.
12. den: MALMÖ - třetí největší město Švédska, jež si zachovalo řadu stavebních památek. Odjezd do ČR.
13. den: příjezd do ČR v ranních hodinách.

Stravování: vlastní

bez stravy.

Ubytování: chata

8x ubytování v 4-5lůžkových chatičkách s možností vaření nebo v ubytovnách.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, trajekty, 8x ubytování v 4-5 lůžkových chatičkách s možností vaření nebo v ubytovnách, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 975 Kč. Fakultativně Plavba po Geirangerfjordu 60 minut - dospělý 1 180 Kč, Plavba po Geirangerfjordu 60 minut - do 14,99 let 980 Kč

Podobné zájezdy