Pohodový týden - NP Lake District s nahlédnutím do Yorkshire Dales - 2024/25 - CK Poznání
Turistika_NP_Walesu_Lake_District_03

Pohodový týden - NP Lake District s nahlédnutím do Yorkshire Dales

7denní zájezd
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Pohodový týden - NP Lake District s nahlédnutím do Yorkshire Dales
Během našeho zájezdu v severní Anglii projedeme a projdeme pěšky rozmanitou krajinou národních parků Lake District a Yorkshire Dales. A jako malá skupina se naším mikrobusem dostaneme do míst, která jsou pro autobusové zájezdy naprosto nedostupná. Krajina těchto přírodních parků patří k nejkrásnějším sceneriím Anglie. Lake District National Park je nejoblíbenějším přírodním parkem v Británii, je to nejvyšší anglické pohoří s údolími a jezery ledovcového původu, vrcholy mají horský charakter. Krása hor a kopců, zrcadlících se v jezerech, je opěvována básníky romantické éry. Uvidíme některé jejich rodinné domy. Zdoláme vrchol nejvyšší hory Anglie Scafell Pike (978 m). Další túry nás zavedou nad jezero Ullswarter i k západní bariéře Lake District. Uvidíme nejkrásnější vyhlídky národního parku. Pojedeme parníkem po jezeře Windermere, nevynecháme památky z doby prehistorické, římské ani středověké. Projdeme se městečky i vesničkami národního parku Lake District, který se pro svoji krásu a jedinečnost dostal v roce 2017 na seznam UNESCO. Cestou do Lake District navštívíme Yorkshire Dales National Park, který je krajem tabulových plošin, rozčleněných hlubokými údolími s příkrými svahy. Jedná se o nejvýznamnější krasové území na Britských ostrovech, i když je nezaslouženě opomíjené je jednou z nejkrásnějších částí Británie. Malham Cove je perlou národního parku.
Aneta
Garant zájezdu
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 12.08. - 18.08.24 pondělí - neděle
Vyprodáno, Garance odjezdu, průvodce: J. Vinkler
Kód termínu 24BLD01177
Cena
41 990 Kč
cena za 7 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do severní ANGLIE. Z letiště odjezd do místa ubytování. Posezení v typické hospůdce, seznámení skupiny.
2. den: snídaně, přejezd do národního parku YORKSHIRE DALES NATIONAL PARK. Pěšky po Malham Landscape Trail (7 km, převýšení 250 m, 3,5hod) s možností prodloužení na 11 km. Malham je jedním z nejpopulárnějších míst národního parku. A není divu, uvidíme soutěsku GORDALE SCAR, která inspirovala slavné umělce i spisovatele, vodopád JANET´S FOSS a vápencové útvary MALHAM COVE. Jsou vysoké 70m, z bílého vápence a byly utvářeny po více než 1,5 milionu let. Odjezd do místa ubytování (5x na jednom místě). Seznámení s prostředím, večeře.
3. den: snídaně, v LAKE DISTRICT NATIONAL PARK pojedeme přes HARDKNOTT PASS a zastavíme u pozůstatků pevnosti z doby římské, další zastávka bude u anglosaského kříže z 10. století na hřbitůvku v GOSFORTH. Pokračujeme k pěší túře v LAKE DISTRICT, kde se mezi vodními plochami zvedají četné hory. Z Nether Wasdale k jezeru WAST WATER na vyhlídku, která je označována za jednu z nejkrásnějších v Británii. Podél nejhlubšího anglického jezera k východišti Wasdale Head. Výstup na nejvyšší horu Anglie SCAFELL PIKE (978 m.n.m.). Za příznivého počasí okruh přes Lingmell (10km, převýšení 989m, 5,5hod). Alternativou bez výstupu je procházka podél jezera Wast Water, vzdálenost podle vlastní chuti. Návrat do místa ubytování. Večeře.
4. den: snídaně, zastávka s vyhlídkou u megalitického kamenného kruhu CASTLERIGG STONE CIRCLE, který je nádherně rámován okolními kopci. Sestává z 38 samostatně stojících kamenů, je z neolitu a patří k nejstarším kamenným kruhům v Británii. Prohlídka palírny THE LAKES DISTILLERY nedaleko Bassenwhite Lake. Byla otevřena v roce 2014 v nádherně rekonstruované viktoriánské farmě. Procházka trhovým městečkem a turistickým centrem KESWICK s možností nákupů upomínkových předmětů. Prohlídka historického rodinného domu RYDAL MOUNT básníka Williama Wordswortha, který opěvoval krásu jezerní oblasti. Pěšky po COFFIN WALK po břehu jezera (cca 1 hod., malé převýšení) z Rydal Mount do GRASMERE. Nezapomeneme na proslulý Grasmere Gingerbread. Tradici založila Sarah Nelson v roce 1854. Návrat do místa ubytování. Večeře
5. den: snídaně, cca 4 hod. túra u jezera CONISTON WATER. Výstup na OLD MAN OF CONISTON (803 m.n.m.), tam i zpět celkem 6km, převýšení 620m, pro zdatnější prodloužení okruhu kolem GOAT´S WATER (10,5km, převýšení 860m). Jezero Coniston Water je úzce spojeno s dvěma muži. Nedaleký Brantwood byl domovem spisovatele, básníka a vědce Johna Ruskina. Při pokusu o rychlostní rekord (jel přes 300 mph) zahynul v roce 1967 na jezeře automobilový závodník Donald Campbell. Byl jediným člověkem, který držel rychlostní rekord současně na souši i na vodě. Procházka vesničkou, téměř skanzenem HAWKSHEAD. Dlážděné uličky se shluky bíle natřených chalup a skrytými dvorky navozují pocit intimity. Nedaleko žila Beatrix Potter, spisovatelka a ilustrátorka, veřejnosti známá jako autorka knížek pro děti. Projížďka parníkem (bez snahy o rychlostní rekord) po jezeře WINDERMERE, které je největším přírodním jezerem ledovcového původu v Anglii. Procházka městečkem s možností posezení v rázovitých hospůdkách, nákup suvenýrů. Návrat do místa ubytování. Večeře.
6. den: snídaně, přejezd na východiště dnešní túry ve východní části LAKE DISTRICT NATIONAL PARK. Vycházíme z PATTERDALE u jezera ULLSWATER, druhého největšího jezera v Lake District. Půjdeme po části dálkové trasy C2C (Coast to Coast - Od pobřeží k pobřeží). Překročíme HIGH STREET MASSIF, závěrečnou horskou barieru Lake District na východě. Během túry se mění charakter krajiny. Lesíky, pole a vesničky vystřídají drsná a neobydlená pohoří. Za The Knott jdeme po staré římské cestě, vrchol KIDSTY PIKE leží v nadmořské výšce 780 m n.m. a je nejvyšším bodem dálkové cesty. Za příznivého počasí shlédneme k Haweswater Reservoir a vracíme se obloukem do místa východiště (17 km, převýšení 690m, cca 6,5hod). Možnost zkrácení trasy na 10km. Návrat do místa ubytování, večeře.
7. den: snídaně, přejezd na letiště, odlet do ČR.

Stravování: polopenze

5x večeře, 6x snídaně

Ubytování: hotel

6x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka do severní Anglie vč. let. tax a poplatků max. 6 500 Kč, doprava pronajatým mikrobusem, 6x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 5x večeře, 6x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 490 Kč

Podobné zájezdy