Pohodový týden - Národní parky Řecka a pohoda pod Olympem - 2024/25 - CK Poznání
Řecko - kaňon Vikos

Pohodový týden - Národní parky Řecka a pohoda pod Olympem

  Náročnost 2
polopenze stravapolopenze různé ubytovánírůzné letecky dopravaletecky
Pohodový týden - Národní parky Řecka a pohoda pod Olympem
Pohodový týden s turistikou v utajené části severního Řecka, divokým krajem Zagoria, do míst, kde leží ty největší poklady řeckých hor. Průchod kaňonem Vikos a výstup pod planinu Astraka jsou jedny z nejúžasnějších túr, které řecké hory nabízejí. Navštívíme nezapomenutelné kláštery Meteora, kde bude dostatek času si je prohlédnout. Nevynecháme ani koupání v Egejském moři. Celý program završí možnost výstupu na nejvyšší horu Řecka - bájný Olymp.
Veronika
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR do Řecka Soluň/Preveza, tranzit do pohoří PINDOS, ubytování v horském městečku Konitsa (3 noci na stejném místě).
2. den: odpoledne pěší túra divokým kaňonem řeky AOOS ke klášteru STOMIO s úžasnou vyhlídkou do soutěsky z jeho terasy, návrat na ubytování do Konitsy.
3. den: přejezd do oblasti TYMFI, prohlídka kamenných vesniček MIKRO a MEGALO PAPIGO, celodenní túra rozeklaným vápencovým masivem - výstup pod krasovou planinu ASTRAKA pod stejnojmenným vrcholem (2 436 m), možnost občerstvení v horské chatě Gamila, návrat na ubytování do Konitsy.
4. den: přejezd do NP VIKOS - ZAGOROHORIE - přechod nejkrásnějšího kaňonu Balkánu Vikos bude jistě nezapomenutelným zážitkem. Později odpoledne prohlídka další typické zagorské vesničky s kamennými domy MONODENDRI, alternativně monumentální vyhlídka OXYA do ramen kaňonu, návrat na ubytování do Konitsy.
5. den: ráno přejezd pohoří Pindos do oblasti klášterů METEORA, krátké túry, mezi kláštery večerní atmosféra městečka KALAMBAKA, nocleh.
6. den: dokončení procházek mezi skalními kláštery, návštěva některého z nich, přejezd k Egejskému moři do oblasti OLYMPSKÉ RIVIÉRY, odpolední relaxace a koupání, nocleh v hotelu u moře (2 noci na stejném místě).
7. den: realaxace a odpočinek u moře nebo pro zájemce (v ceně zájezdu) brzy ráno celodenní túra na "Diův trůn", na posvátné místo a nejvyšší horu Řecka - OLYMP. Pro nejzdatnější se nabízí zdolání nejvyššího vrcholu MYTIKAS (2 917 m). Návrat zpět do hotelu.
8. den: transfer na letiště a odlet dle letového řádu do Prahy

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 9 000 Kč, transfery z a na letiště a dopravu mikrobusem, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, výlety dle programu, pobytovou taxu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • doprava mimo program, ostatní strava, fakultativní programy, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 4 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč

Podobné zájezdy