Thajsko - Pohoda na proslulé Railay Beach na Krabi s výletem do džungle - 2024/25 - CK Poznání
shutterstock_1291054306_Railay_Beach_1

Thajsko - Pohoda na proslulé Railay Beach na Krabi s výletem do džungle

12denní zájezd
8-16Skupinaosob
  Náročnost 1
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Thajsko - Pohoda na proslulé Railay Beach na Krabi s výletem do džungle
Procházet se ráno bosí v bělostném jemném písku, koupat se v průzračném moři, šnorchlovat, obdivovat krápníkové jeskyně či pozorovat úchvatný západ slunce na pozadí majestátních vápencových útesů, to je pobyt na Railay. Rozeklané vápencové útesy vystupující z bujné zelené džungle tvoří i národní park Khao Sok, kde budeme ubytováni přímo na jezeře v romantických plovoucích bungalovech a zaposloucháme se do zvuků ranní džungle, přerušované šumem křídel zoborožců. Navštívíme i některé zajímavé thajské chrámy, budeme se plavit na lodích, procházet džunglí i relaxovat v horkých pramenech.
Kamila
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 04.06. - 15.06.24 úterý - sobota
Kód termínu 24THJ02161
Cena
55 990 Kč
cena za 12 dní
Termín 06.11. - 17.11.25 čtvrtek - pondělí
průvodce: Jitka Herzánová
Kód termínu 25THJ02161
Cena
56 990 Kč
cena za 12 dní

Program zájezdu

1. - 2. den: odlet z Prahy do Thajska, přílet do KRABI, přímořské oblasti jižního Thajska, které je obklopeno mongutovým krasem s malebnými bílými vápencovými skalisky pokrytými bujnou zelenou džunglí, ubytování u moře v oblasti Krabi (5 nocí na jednom místě).
3. den: relaxace na pláži, pozdě odpoledne prohlídka centra KRABI s bílomodrým chrámem WAT KAEW KO WARARAM na kopci, večer návštěva proslulých nočních trhů s obrovským výběrem nejrůznějších thajských specialit.
4. den: relaxace na pláži nebo fakultativně možnost lodního výletu na proslulý ostrov Jamese Bonda PHANG NGA s prohlídkou známého skaliska z filmu "Muž se zlatou zbraní" a nádherných zátok a vápencových skal, oběd v plovoucí muslimské vesnici na kůlech, případně možnost jízdy na kajaku.
5. den: celodenní výlet do malebného chrámu Tygří jeskyně WAT THAM SEUA, který je situovaný v tropické džungli, po výstupu po 1272 schodech budete odměněni nádhernou vyhlídkou. Návštěva NÁRODNÍHO PARKU KHAO PHANOM BENCHA - pěší trek džunglí k vodopádu HUAI TO. Na závěr dne relaxace v horkých pramenech.
6. - 7. den: relaxace na pláži a individuální volno. Pro zájemce fakultativně dvoudenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU KHAO SOK - projížďka lodí po jezeře CHEOW LAN, které obklopují vysoké vápencové skály porostlé neprostupnou džunglí, oběd, koupání, později odpoledne krátký trek džunglí, plavba na bambusovém voru a návštěva krápníkové jeskyně. Ubytování v jednoduchých bungalovech na jezeře, večeře. Druhý den ráno safari lodí s pozorováním místní fauny - zejména opic a zoborožců, kteří zde hnízdí. Návrat do Krabi. Všichni odpoledne transfer lodí na poloostrov RAILAY. Ubytování (4 noci na 1 místě).
8. den: poloostrov RAILAY obklopený neproniknutelnými vápencovými masivy porostlými bujnou džunglí, relaxace na pláži s bílým prachovým pískem, pěšky návštěva krápníkové DIAMANTOVÉ JESKYNĚ.
9. den: procházkou se vydáme na proslulou pláž PHRA NANG s princezninou jeskyní. Tady podle legendy ztroskotala loď s indickou princeznou a její královský duch se usadil v místní jeskyni.
10. den: celodenní lodní výlet po čtyřech ostrovech: KUŘECÍ OSTROV a OSTROVY TUB, MAWR a PODA s překrásnými bílými písečnými plážemi, kde budeme mít i oběd, možnost koupání a šnorchlování mezi korálovými rybami.
11. den: odplutí na pevninu, transfer na letiště a odlet do ČR.
12. den: přílet do ČR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Thajsko s přestupem vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, 9x ubytování v hotelu se snídaní (v případě využití fakult. výletu 6. - 7. den je 8x ubytování v hotelu se snídaní a 1x ubytování v jednoduchých bungalovech na jezeře v NP Khao Sok s obědem, večeří a snídaní), lodní výlet "Po čtyřech ostrovech" vč. oběda, transfery lodí a klimatizovaným minibusem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, vstupy, fakultativní výlety, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 9 500 Kč, 2denní výlet do NP Khao Sok 4 500 Kč/os., pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč

Podobné zájezdy