Ze Sarajeva do Dubrovníku – dálková cyklotrasa CIRO - 2024/25 - CK Poznání
10denní zájezd
  Náročnost 2.5
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Ze Sarajeva do Dubrovníku – dálková cyklotrasa CIRO
Tajemná Bosna a Hercegovina, hornatá a divoká, uprostřed Balkánského poloostrova odjakživa pro cizince těžko přístupná. Její skryté přírodní a kulturní bohatství můžeme znovu lačně obdivovat. Směs kultur, náboženství, národností a všudypřítomný nádech orientu činí z této země jeden z nezapomenutelných zážitků. Bosenské a hercegovské hory nás uchvátí svou mohutností a jejich výšky ve vzpomínkách neopustí. Naše putování nás povede převážně po stopách staré v dobách rakousko-uherských vybudované železniční trati. Úzkokolejná trať téměř celé minulé století spojovala pobřežní Dubrovník s vnitrozemím. Železnici obsluhoval populární parní vlak "CIRO", na jehož základě byla vyznačena po celé trase až do Dubrovníku nová malebná cyklotrasa se stejným názvem. Na našem putování pojďme okusit chutě a vůně orientu všudypřítomné zejména v Sarajevu, centru Bosny a Mostaru, pro změnu centru Hercegoviny. Opuštěná města podél trasy na nás zanechají dojem, jako bychom putovali nekonečným skanzenem. Únavu z celotýdenního putování na kole na závěr smyjeme v průzračných vodách Jaderského moře v chorvatském Dubrovníku. Obtížnost 3, vhodné pro MTB, i treková kola s vynecháním některých pasáží či zvolením asfaltové varianty, ideální pro trénované cyklisty, kteří na kole běžně vyrážejí do hor. Čekají nás většinou celodenní etapy nalehko, většinou bez podpory autobusu.

Poznámka: Počet elektrokol na zájezdu je omezen. Elektrokolo musí být zaznamenáno do smlouvy o zájezdu formou příplatkové služby. Při nenahlášení do CK bude jeho přeprava zamítnuta.
Nabíjení elektrokol může být hotelem zpoplatněno.

Termíny a ceny

Termín 31.05. - 09.06.24 pátek - neděle
UZAVŘENO
Kód termínu 24CBH01843
Cena
19 990 Kč
cena za 10 dní

Program zájezdu

1. den: dopolední odjezd z ČR, noční přesun přes Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko do Bosny a Hercegoviny.
2. den: ranní příjezd do hlavního města Bosny a Hercegoviny SARAJEVA. Po celonoční jízdě se projdeme ve starém městě (pěší zóna FERHADIJA, stará turecká čtvrť BAŠČARŠIJA) s řadou kaváren, cukráren a restaurací a samozřejmě architektonických památek všech v Sarajevu zastoupených náboženství (mešity, katolická katedrála, pravoslavné kostely, synagoga). Nemineme ani českou stopu v Sarajevu - stavby postavené či rekonstruované podle českých architektů (Národní knihovna, Národní divadlo, fontána Sebilj. Lanovkou je možné vyjet pod vrch TREBEVIČ s nádherným výhledem na Sarajevo. Procházkou podél staré bobové dráhy, která sloužila během zimních olympijských her v roce 1984 se dostaneme zpět do města. Cestu zpět lze absolvovat také lanovkou. Nocleh v hotelu v Sarajevu.
3. den: hned na začátku našeho putování nás čeká dle kilometrů (65 km) celkově nejdelší cyklistická etapa z celého putování. Asfaltová silnička nás provede pohořími až do údolí NERETVY. Úzká silnice vinoucí se odlehlým a opuštěným pohořím VISOČICA skýtá nádherné pohledy na okolní vysoké kopce a do kaňonu Neretvy. Na trase překonáme sedlo ve výšce 1620 m n m., ale vzhledem ke startu v 1300 m n m. a následnému sjezdu k Neretvě (350 m n. m.) se jedná o poměrně klesavou etapu. Podél Neretvy se pak dostaneme až k vyhlášenému přírodnímu BORAČKO JEZERU pod pohořím Prenj. Nocleh v hotelu.
4. den: přejezd planiny v pohoří PRENJ do Mostaru. Nejprve dlouze ale pozvolně vystoupáme po vrstevnicové šotolinové cestě. Po celou dobu stoupání se pod námi bude lesknout zelená hladina Boračko jezera. Přehoupneme se do sedla Rujiště s vyhlášenou restaurací a po vydatném obědě se spustíme po asfaltové silnici o 1000 m níže do centra Hercegoviny - MOSTARU (55 km, ↓1000 m). Nocleh v hotelu.
5. den: dopolední prohlídka MOSTARU, jež si stále zachovává tajemný orientální ráz. Projdeme se po známém, nedávnou válkou zničeném a dnes již znovu postaveném Hajrudinově Starém mostě (památka UNESCO) a při tradiční turecké kávě budeme obdivovat mladíky vrhající se z mostu do chladných a hlubokých vod Neretvy. Odpoledne se na kolách vydáme podél řeky Neretvy přes ŽITOMISLIČI s významným pravoslavným klášterem do ČAPLJINY (35 km). Nocleh v hotelu. (3 noci)
6. den: volný den, který lze využít dle svého. Dle svých schopností a chuti se nabízí silniční rovinatá vyjížďka k vodopádům na řece Trebižat - KRAVICA, cestou se zastavíme v historickém opevněném městě plném osmanských architektonických prvků POČITELJ s jednou z nejstarších mešit na Balkáně (Šišman Ibrahim-pašova mešita), návrat do hotelu (50 km). Náročnější alternativou je z 50 % po kamenité cestě (vhodné pouze pro MTB) vedený výlet podél přírodního parku HUTOVO BLATO (významná ptačí rezervace) se sladkovodními jezery a mokřady, trasa je lemována nádhernými výhledy na tento přírodní unikát, výlet si lze zpestřit krátkou projížďkou motorovou loďkou po jednom z ramen řeky Krupy protékající parkem, návrat do hotelu (45 km, ↑ 800 m).
7. den: dnes projedeme nejhezčí úsek železniční tratě CIRO. Po kamenitém tělese železniční tratě (vhodné pouze pro MTB) pozvolně vystoupáme až k opuštěné železniční stanici HRASNO. Trasa prochází několika neosvětlenými tunely (čelovka je samozřejmostí). Vyhlídková cesta nás bude nutit neustále zastavovat, hledat a fotit stále krásnější a krásnější záběry. Kdo si na tuto část trasy netroufá, lze tento úsek objet po asfaltové silnici. Oba úseky se spojí ve vesničce HUTOVO, odkud pokračuje etapa již vrstevnicově po vyasfaltované části tratě až do RAVNA s rekonstruovanou železniční stanicí předělanou na hotel a restauraci (55 km, ↑ 800 m). Autobusem návrat zpět do hotelu.
8. den: ráno se autobusem vrátíme tam, kde jsme minulý den skončili. Trasa se hned za Ravnem znovu dělí na asfaltovou a 6 km dlouhou kamenitou pasáž, aby se obě trasy spojily u vstupu do monumentální jeskyně VJETRENICA (možnost prohlídky této unikátní jeskyně s endemickým druhem mloka označovaného také jako mládě draka). Dále se vyasfaltovaná trasa železniční trati vine po úbočí hor až do TREBINJE - pravoslavný chrám Hercegovačka Gračanica, kamenný Arslanagičův most z 16. století (50 km). Nocleh v hotelu.
9. den: poslední úsek železniční tratě nás zavede až k Jadranskému moři do DUBROVNÍKU, kde naše putování ukončíme (40 km). Prohlídka perly Jadranu DUBROVNÍKU (UNESCO) a jeho historického centra chráněného mohutnými hradbami s možností koupání. Večerní odjezd domů.
10. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (3 000 km), 7x ubytování v hotelu s polopenzí, lanovka v Sarajevu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné do památek, fakultativní akce a náklady s nimi spojené, případná místní doprava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 4 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu za 750 Kč, přeprava elektrokola 1000 Kč

Podobné zájezdy